<font color='maroon'><strong>[Documentary]<br>[Tôi Là Fujiko F. Fujio]</strong></font>
[Documentary]
[Tôi Là Fujiko F. Fujio]


<font color='maroon'><strong>[Doraemon The Short Movie 1981]<br>[Momotaro: Cậu Bé Quả Đào]</strong></font>
[Doraemon The Short Movie 1981]
[Momotaro: Cậu Bé Quả Đào]
<font color='maroon'><strong>[Doraemon The Short Movie 1994]<br>[Nobita Và Cuốn Nhật Kí Tương Lai]</strong></font>
[Doraemon The Short Movie 1994]
[Nobita Và Cuốn Nhật Kí Tương Lai]
<font color='maroon'><strong>[Doraemon The Short Movie 1995]<br>[2112: Doraemon Chào Đời]</strong></font>
[Doraemon The Short Movie 1995]
[2112: Doraemon Chào Đời]
<font color='maroon'><strong>[Doraemon The Short Movie 1998]<br>[Doraemon Trở Về]</strong></font>
[Doraemon The Short Movie 1998]
[Doraemon Trở Về]
<font color='maroon'><strong>[Doraemon The Short Movie 1999]<br>[Đêm Trước Ngày Cưới Của Nobita]</strong></font>
[Doraemon The Short Movie 1999]
[Đêm Trước Ngày Cưới Của Nobita]
<font color='maroon'><strong>[Doraemon The Short Movie 2000]<br>[Ký Ức Về Bà Nội]</strong></font>
[Doraemon The Short Movie 2000]
[Ký Ức Về Bà Nội]
<font color='maroon'><strong>[Doraemon The Short Movie 2001]<br>[Cố Lên! Jaian!!]</strong></font>
[Doraemon The Short Movie 2001]
[Cố Lên! Jaian!!]
<font color='maroon'><strong>[Doraemon The Short Movie 2002]<br>[Ngày Tớ Ra Đời]</strong></font>
[Doraemon The Short Movie 2002]
[Ngày Tớ Ra Đời]
<font color='maroon'><strong>[Dorami The Short Movie 1989]<br>[Doramini SOS!!]</strong></font>
[Dorami The Short Movie 1989]
[Doramini SOS!!]
<font color='maroon'><strong>[Dorami The Short Movie 1991]<br>[Ái Chà Chà! ♥ Băng Cướp Nhí!]</strong></font>
[Dorami The Short Movie 1991]
[Ái Chà Chà! ♥ Băng Cướp Nhí!]
<font color='maroon'><strong>[Dorami The Short Movie 1993]<br>[Xin Chào Chú Khủng Long Bé Nhỏ]</strong></font>
[Dorami The Short Movie 1993]
[Xin Chào Chú Khủng Long Bé Nhỏ]
<font color='maroon'><strong>[Dorami The Short Movie 1994]<br>[Cậu Bé Mũ Rơm Xanh]</strong></font>
[Dorami The Short Movie 1994]
[Cậu Bé Mũ Rơm Xanh]


<font color='maroon'><strong>[Dorami & Doraemonzu The Short Movie 1996]<br>[7 Bí Ẩn Ở Trường Học Robot]</strong></font>
[Dorami & Doraemonzu The Short Movie 1996]
[7 Bí Ẩn Ở Trường Học Robot]
<font color='maroon'><strong>[Doraemonzu The Short Movie 1997]<br>[Siêu Đạo Chích Dorapan Và Lá Thư Thách Đấu]</strong></font>
[Doraemonzu The Short Movie 1997]
[Siêu Đạo Chích Dorapan Và Lá Thư Thách Đấu]
<font color='maroon'><strong>[Doraemonzu The Short Movie 1998]<br>[Đại Chiến Thuật Côn Trùng]</strong></font>
[Doraemonzu The Short Movie 1998]
[Đại Chiến Thuật Côn Trùng]
<font color='maroon'><strong>[Doraemonzu The Short Movie 1999]<br>[Vương Quốc Bánh Kẹo]</strong></font>
[Doraemonzu The Short Movie 1999]
[Vương Quốc Bánh Kẹo]
<font color='maroon'><strong>[Doraemonzu The Short Movie 2000]<br>[Chuyến Tàu Lửa Tốc Hành]</strong></font>
[Doraemonzu The Short Movie 2000]
[Chuyến Tàu Lửa Tốc Hành]
<font color='maroon'><strong>[Dorami & Doraemonzu The Short Movie 2001]<br>[Sự Nguy Hiểm Của Công Viên Vũ Trụ]</strong></font>
[Dorami & Doraemonzu The Short Movie 2001]
[Sự Nguy Hiểm Của Công Viên Vũ Trụ]
<font color='maroon'><strong>[Doraemonzu The Short Movie 2002]<br>[Goal! Goal! Goal!!]</strong></font>
[Doraemonzu The Short Movie 2002]
[Goal! Goal! Goal!!]


<font color='maroon'><strong>[Doraemon The Movie 1980]<br>[Chú Khủng Long Của Nobita]</strong></font>
[Doraemon The Movie 1980]
[Chú Khủng Long Của Nobita]
<font color='maroon'><strong>[Doraemon The Movie 1981]<br>[Nobita Và Lịch Sử Khai Phá Vũ Trụ]</strong></font>
[Doraemon The Movie 1981]
[Nobita Và Lịch Sử Khai Phá Vũ Trụ]
<font color='maroon'><strong>[Doraemon The Movie 1982]<br>[Nobita Và Ma Tượng Khổng Lồ]</strong></font>
[Doraemon The Movie 1982]
[Nobita Và Ma Tượng Khổng Lồ]
<font color='maroon'><strong>[Doraemon The Movie 1983]<br>[Nobita Và Lâu Đài Dưới Đáy Biển]</strong></font>
[Doraemon The Movie 1983]
[Nobita Và Lâu Đài Dưới Đáy Biển]
<font color='maroon'><strong>[Doraemon The Movie 1984]<br>[Nobita Trong Ma Giới Đại Mạo Hiểm]</strong></font>
[Doraemon The Movie 1984]
[Nobita Trong Ma Giới Đại Mạo Hiểm]
<font color='maroon'><strong>[Doraemon The Movie 1985]<br>[Nobita Và Trận Đại Chiến Ở Hành Tinh Tí Hon]</strong></font>
[Doraemon The Movie 1985]
[Nobita Và Trận Đại Chiến Ở Hành Tinh Tí Hon]
<font color='maroon'><strong>[Doraemon The Movie 1986]<br>[Nobita Và Binh Đoàn Robot]</strong></font>
[Doraemon The Movie 1986]
[Nobita Và Binh Đoàn Robot]
<font color='maroon'><strong>[Doraemon The Movie 1987]<br>[Nobita Và Những Kỵ Sĩ Rồng]</strong></font>
[Doraemon The Movie 1987]
[Nobita Và Những Kỵ Sĩ Rồng]
<font color='maroon'><strong>[Doraemon The Movie 1988]<br>[Nobita Tây Du Ký]</strong></font>
[Doraemon The Movie 1988]
[Nobita Tây Du Ký]
<font color='maroon'><strong>[Doraemon The Movie 1989]<br>[Nobita Và Ngày Nước Nhật Ra Đời]</strong></font>
[Doraemon The Movie 1989]
[Nobita Và Ngày Nước Nhật Ra Đời]
<font color='maroon'><strong>[Doraemon The Movie 1990]<br>[Nobita Và Hành Tinh Muôn Thú]</strong></font>
[Doraemon The Movie 1990]
[Nobita Và Hành Tinh Muôn Thú]
<font color='maroon'><strong>[Doraemon The Movie 1992]<br>[Nobita Và Vương Quốc Trên Mây]</strong></font>
[Doraemon The Movie 1992]
[Nobita Và Vương Quốc Trên Mây]
<font color='maroon'><strong>[Doraemon The Movie 1994]<br>[Nobita Và Tam Kiếm Sĩ Mộng Ảo]</strong></font>
[Doraemon The Movie 1994]
[Nobita Và Tam Kiếm Sĩ Mộng Ảo]
<font color='maroon'><strong>[Doraemon The Movie 1995]<br>[Nobita Và Nhật Ký Sáng Thế]</strong></font>
[Doraemon The Movie 1995]
[Nobita Và Nhật Ký Sáng Thế]
<font color='maroon'><strong>[Doraemon The Movie 1996]<br>[Nobita Và Hành Trình Qua Dải Ngân Hà]</strong></font>
[Doraemon The Movie 1996]
[Nobita Và Hành Trình Qua Dải Ngân Hà]
<font color='maroon'><strong>[Doraemon The Movie 1997]<br>[Nobita Và Thành Phố Thú Nhồi Bông]</strong></font>
[Doraemon The Movie 1997]
[Nobita Và Thành Phố Thú Nhồi Bông]
<font color='maroon'><strong>[Doraemon The Movie 1998]<br>[Nobita Và Cuộc Phiêu Lưu Đến Vùng Biển Phương Nam]</strong></font>
[Doraemon The Movie 1998]
[Nobita Và Cuộc Phiêu Lưu Đến Vùng Biển Phương Nam]
<font color='maroon'><strong>[Doraemon The Movie 1999]<br>[Nobita - Vũ Trụ Phiêu Lưu Ký]</strong></font>
[Doraemon The Movie 1999]
[Nobita - Vũ Trụ Phiêu Lưu Ký]
<font color='maroon'><strong>[Doraemon The Movie 2001]<br>[Nobita Và Những Đôi Cánh Bất Khuất]</strong></font><br>[Phiên Bản HTV3]
[Doraemon The Movie 2001]
[Nobita Và Những Đôi Cánh Bất Khuất]

[Phiên Bản HTV3]
<font color='maroon'><strong>[Doraemon The Movie 2002]<br>[Nobita Và Vương Quốc Robot]</strong></font>
[Doraemon The Movie 2002]
[Nobita Và Vương Quốc Robot]
<font color='maroon'><strong>[Doraemon The Movie 2003]<br>[Nobita Và Những Sứ Giả Của Gió]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Anh]
[Doraemon The Movie 2003]
[Nobita Và Những Sứ Giả Của Gió]

[Phụ Đề Tiếng Anh]
<font color='maroon'><strong>[Doraemon The Movie 2004]<br>[Nobita Và Vương Quốc Chó Mèo]</strong></font>
[Doraemon The Movie 2004]
[Nobita Và Vương Quốc Chó Mèo]
<font color='maroon'><strong>[Eiga Doraemon 2006]<br>[Chú Khủng Long Của Nobita]</strong></font>
[Eiga Doraemon 2006]
[Chú Khủng Long Của Nobita]
<font color='maroon'><strong>[Eiga Doraemon 2007]<br>[Nobita Trong Ma Giới Đại Mạo Hiểm]</strong></font>
[Eiga Doraemon 2007]
[Nobita Trong Ma Giới Đại Mạo Hiểm]
<font color='maroon'><strong>[Eiga Doraemon 2008]<br>[Nobita Và Truyền Thuyết Người Khổng Lồ Xanh]</strong></font>
[Eiga Doraemon 2008]
[Nobita Và Truyền Thuyết Người Khổng Lồ Xanh]
<font color='maroon'><strong>[Eiga Doraemon 2009]<br>[Nobita Trong Vũ Trụ Khai Phá Sử]</strong></font>
[Eiga Doraemon 2009]
[Nobita Trong Vũ Trụ Khai Phá Sử]
<font color='maroon'><strong>[Eiga Doraemon 2010]<br>[Nobita Trong Nhân Ngư Đại Hải Chiến]</strong></font>
[Eiga Doraemon 2010]
[Nobita Trong Nhân Ngư Đại Hải Chiến]
<font color='maroon'><strong>[Eiga Doraemon 2011]<br>[Nobita Và Binh Đoàn Robot~Thiên Thần Vẫy Cánh~]</strong></font>
[Eiga Doraemon 2011]
[Nobita Và Binh Đoàn Robot]
~Thiên Thần Vẫy Cánh~
<font color='maroon'><strong>[Eiga Doraemon 2012]<br>[Hòn Đảo Diệu Kỳ ~Hành Trình Muôn Thú~]</strong></font>
[Eiga Doraemon 2012]
[Hòn Đảo Diệu Kỳ]
~Hành Trình Muôn Thú~
<font color='maroon'><strong>[Eiga Doraemon 2013]<br>[Nobita Và Viện Bảo Tàng Bảo Bối Bí Mật]</strong></font>
[Eiga Doraemon 2013]
[Nobita Và Viện Bảo Tàng Bảo Bối Bí Mật]

<font color='maroon'><strong>[Eiga Doraemon 2014]<br>[Nobita Và Ma Tượng Khổng Lồ]<br>~Peko Và Đội Thám Hiểm 5 Người~</strong></font>
[Eiga Doraemon 2014]
[Nobita Và Ma Tượng Khổng Lồ]
~Peko Và Đội Thám Hiểm 5 Người~
<font color='maroon'><strong>[Eiga Doraemon 3D 2014]<br>[STAND BY ME, DORAEMON]</strong></font>
[Eiga Doraemon 3D 2014]
[STAND BY ME, DORAEMON]
<font color='maroon'><strong>[Eiga Doraemon 2015]<br>[Vũ Trụ Anh Hùng Ký]</strong></font>
[Eiga Doraemon 2015]
[Vũ Trụ Anh Hùng Ký]

<font color='maroon'><strong>[Eiga Doraemon 2016]<br>[Nobita Và Nhật Bản Đản Sinh]</strong></font>
[Eiga Doraemon 2016]
[Nobita Và Nhật Bản Đản Sinh]
<font color='maroon'><strong>[Eiga Doraemon 2017]<br>[Nobita Và Đại Thám Hiểm Nam Cực Kachi Kochi]</strong></font>
[Eiga Doraemon 2017]
[Nobita Và Đại Thám Hiểm Nam Cực Kachi Kochi]
<font color='maroon'><strong>[Eiga Doraemon 2018]<br>[Nobita Và Hòn Đảo Kho Báu]</strong></font>
[Eiga Doraemon 2018]
[Nobita Và Hòn Đảo Kho Báu]
[Tập 01][15-04-2005]<br><font color='maroon'><strong>[Ao Cá Trong Phòng Học & Cỗ Máy Thời Gian Đâu Mất Rồi & Nhớ Lại! Ấn Tượng Ngày Đầu Tiên]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 01][15-04-2005]
[Ao Cá Trong Phòng Học & Cỗ Máy Thời Gian Đâu Mất Rồi & Nhớ Lại! Ấn Tượng Ngày Đầu Tiên]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 02][22-04-2005]<br><font color='maroon'><strong>[Chầm Chậm, Lộn Xộn & Cô Dâu Của Nobita]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 02][22-04-2005]
[Chầm Chậm, Lộn Xộn & Cô Dâu Của Nobita]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 03][29-04-2005]<br><font color='maroon'><strong>[Công Tắc Độc Tài]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 03][29-04-2005]
[Công Tắc Độc Tài]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 04][06-05-2005]<br><font color='maroon'><strong>[Tiếng Hát Diệt Côn Trùng & Thẻ Ưu Tiên]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 04][06-05-2005]
[Tiếng Hát Diệt Côn Trùng & Thẻ Ưu Tiên]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 05][13-05-2005]<br><font color='maroon'><strong>[Khăn Trùm Thời Gian & Bồ Công Anh Ơi, Bay Lên Nào]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 05][13-05-2005]
[Khăn Trùm Thời Gian & Bồ Công Anh Ơi, Bay Lên Nào]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 06][20-05-2005]<br><font color='maroon'><strong>[Cuộc Chơi Gián Điệp & Hello Người Vũ Trụ]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 06][20-05-2005]
[Cuộc Chơi Gián Điệp & Hello Người Vũ Trụ]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 07][27-05-2005]<br><font color='maroon'><strong>[Vương Quốc Dưới Lòng Đất Của Nobita]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 07][27-05-2005]
[Vương Quốc Dưới Lòng Đất Của Nobita]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 08][03-06-2005]<br><font color='maroon'><strong>[Sợi Dây Hoán Đổi & Họa Sĩ Jaiko]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 08][03-06-2005]
[Sợi Dây Hoán Đổi & Họa Sĩ Jaiko]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 09][10-06-2005]<br><font color='maroon'><strong>[Doraemon Sợ Bánh Rán Ư? & Nước Suối Tâm Hồn]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 09][10-06-2005]
[Doraemon Sợ Bánh Rán Ư? & Nước Suối Tâm Hồn]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 10][17-06-2005]<font color='maroon'><strong><br>[Yêu Chẳng Được Mèo & Sưu Tập Nắp Chai]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 10][17-06-2005]
[Yêu Chẳng Được Mèo & Sưu Tập Nắp Chai]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 11][24-06-2005]<font color='maroon'><strong><br>[Những Chiếc Dù Kỳ Quái & Gậy Hòa Hoãn]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 11][24-06-2005]
[Những Chiếc Dù Kỳ Quái & Gậy Hòa Hoãn]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 12][01-07-2005]<br><font color='maroon'><strong>[Điểm 100 Duy Nhất Trong Đời & Máy Ảnh Nguyền Rủa & Chiến Tranh Vũ Trụ Dưới Mái Nhà]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 12][01-07-2005]
[Điểm 100 Duy Nhất Trong Đời & Máy Ảnh Nguyền Rủa & Chiến Tranh Vũ Trụ Dưới Mái Nhà]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 13][08-07-2005]<br><font color='maroon'><strong>[Bánh Quy Biến Hình & Tạm Biệt Shizuka-Chan]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 13][08-07-2005]
[Bánh Quy Biến Hình & Tạm Biệt Shizuka-Chan]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 14][15-07-2005]<br><font color='maroon'><strong>[Ban Nhạc Gia Tăng Cảm Xúc & Chiếc Vòng Kết Bạn]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 14][15-07-2005]
[Ban Nhạc Gia Tăng Cảm Xúc & Chiếc Vòng Kết Bạn]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 15][29-07-2005]<br><font color='maroon'><strong>[Tên Khủng Bố & Nàng Tiên Đáy Giếng]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 15][29-07-2005]
[Tên Khủng Bố & Nàng Tiên Đáy Giếng]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 16][05-08-2005]<br><font color='maroon'><strong>[Tiên Đoán Của Doraemon & Cô Gái Hoa Bách Hợp]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 16][05-08-2005]
[Tiên Đoán Của Doraemon & Cô Gái Hoa Bách Hợp]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 17][12-08-2005]<br><font color='maroon'><strong>[Kéo Cắt Bóng & Bánh Mì Ghi Nhớ]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 17][12-08-2005]
[Kéo Cắt Bóng & Bánh Mì Ghi Nhớ]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 18][19-08-2005]<br><font color='maroon'><strong>[Chiến Tranh Cổ Vật & Đèn Kaidan]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 18][19-08-2005]
[Chiến Tranh Cổ Vật & Đèn Kaidan]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 19][26-08-2005]<font color='maroon'><strong><br>[Chuông Mộng Du & Máy Ảnh Tạo Mốt]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 19][26-08-2005]
[Chuông Mộng Du & Máy Ảnh Tạo Mốt]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 20][02-09-2005]<br><font color='maroon'><strong>[Tổ Tiên Cố Lên]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 20][02-09-2005]
[Tổ Tiên Cố Lên]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 21][09-09-2005]<font color='maroon'><strong><br>[Châu Chấu Hối Lỗi & Người Tình Trong Mộng Của Jaiko = Nobita]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 21][09-09-2005]
[Châu Chấu Hối Lỗi & Người Tình Trong Mộng Của Jaiko = Nobita]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 22][16-09-2005]<br><font color='maroon'><strong>[Thiên Sứ Chỉ Đường & Nhà Càng Lúc Càng Xa]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 22][16-09-2005]
[Thiên Sứ Chỉ Đường & Nhà Càng Lúc Càng Xa]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 23][23-09-2005]<br><font color='maroon'><strong>[Ôi Thích Lắm, Thích Lắm! & Kế Hoạch Cho Dekisugi An Giấc]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 23][23-09-2005]
[Ôi Thích Lắm, Thích Lắm! & Kế Hoạch Cho Dekisugi An Giấc]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 24][21-10-2005]<font color='maroon'><strong><br>[Thời Xưa Thật Tốt & Hành Tinh Kho Báu]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 24][21-10-2005]
[Thời Xưa Thật Tốt & Hành Tinh Kho Báu]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 25][28-10-2005]<font color='maroon'><strong><br>[Nguy Hiểm! Mặt Nạ Sư Tử & Nobita Bỏ Nhà Đi Bụi]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 25][28-10-2005]
[Nguy Hiểm! Mặt Nạ Sư Tử & Nobita Bỏ Nhà Đi Bụi]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 26][04-11-2005]<font color='maroon'><strong><br>[Cậu Bé Chính Trực & Cái Đầu Của Gorgon]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 26][04-11-2005]
[Cậu Bé Chính Trực & Cái Đầu Của Gorgon]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 27][11-11-2005]<font color='maroon'><strong><br>[Cuộc Chiến Của Tay Vua Súng & Kem Người Sói]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 27][11-11-2005]
[Cuộc Chiến Của Tay Vua Súng & Kem Người Sói]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 28][18-11-2005]<font color='maroon'><strong><br>[Huy Hiệu Bốn Mùa & Kế Hoạch Hối Lộ Chữ Y]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 28][18-11-2005]
[Huy Hiệu Bốn Mùa & Kế Hoạch Hối Lộ Chữ Y]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 29][25-11-2005]<font color='maroon'><strong><br>[Tương Cay Đắng Ngọt & Thuốc Côn Trùng Vô Địch]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 29][25-11-2005]
[Tương Cay Đắng Ngọt & Thuốc Côn Trùng Vô Địch]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 30][02-12-2005]<font color='maroon'><strong><br>[Tôi Yêu Roboko-chan & Thuốc Cá Nhân Hóa Âm]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 30][02-12-2005]
[Tôi Yêu Roboko-chan & Thuốc Cá Nhân Hóa Âm]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 31][09-12-2005]<br><font color='maroon'><strong>[Huy Hiệu N-S & Ngôi Nhà Ốc Sên Thật Thoải Mái]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 31][09-12-2005]
[Huy Hiệu N-S & Ngôi Nhà Ốc Sên Thật Thoải Mái]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 32][31-12-2005]<font color='maroon'><strong><br>[Sự Lãng Mạn Trên Đỉnh Núi Tuyết & Đại Hải Chiến Mô Hình Điều Khiển & Tám Ngày Ở Long Cung Thành]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 32][31-12-2005]
[Sự Lãng Mạn Trên Đỉnh Núi Tuyết & Đại Hải Chiến Mô Hình Điều Khiển & Tám Ngày Ở Long Cung Thành]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 33][13-01-2006]<br><font color='maroon'><strong>[Thần Đèn Đến Từ Sương Mù & Liên Hoan Tất Niên Trên Giấy Dán Tường]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 33][13-01-2006]
[Thần Đèn Đến Từ Sương Mù & Liên Hoan Tất Niên Trên Giấy Dán Tường]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 34][20-01-2006]<font color='maroon'><strong><br>[Dịch Chuyển Bệnh Cảm & Du Lịch Suối Nước Nóng]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 34][20-01-2006]
[Dịch Chuyển Bệnh Cảm & Du Lịch Suối Nước Nóng]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 35][27-01-2006]<font color='maroon'><strong><br>[Muốn Ăn Thì Lăn Vào Bếp & Áo Khoác Thám Hiểm]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 35][27-01-2006]
[Muốn Ăn Thì Lăn Vào Bếp & Áo Khoác Thám Hiểm]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 36][03-02-2006]<br><font color='maroon'><strong>[Đồ Phổ Động Vật & Cách Chế Tạo Địa Cầu]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 36][03-02-2006]
[Đồ Phổ Động Vật & Cách Chế Tạo Địa Cầu]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 37][10-02-2006]<font color='maroon'><strong><br>[Tia Sáng Tiến Hóa Thoái Hóa & Viễn Cổ Phiêu Lưu Ký]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 37][10-02-2006]
[Tia Sáng Tiến Hóa Thoái Hóa & Viễn Cổ Phiêu Lưu Ký]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 38][17-02-2006]<font color='maroon'><strong><br>[Channel Giấc Mơ & Phát Hiện Dấu Chân Khủng Long]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 38][17-02-2006]
[Channel Giấc Mơ & Phát Hiện Dấu Chân Khủng Long]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 39][24-02-2006]<font color='maroon'><strong><br>[Giấy Xếp Hình Náo Loạn & Khủng Long Xuất Hiện!? & Khủng Long-San, Xin Mời Đến Nhật Bản]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 39][24-02-2006]
[Giấy Xếp Hình Náo Loạn & Khủng Long Xuất Hiện!? & Khủng Long-San, Xin Mời Đến Nhật Bản]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 40][03-03-2006]<br><font color='maroon'><strong>[Bộ Mô Hình Sinh Vật]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 40][03-03-2006]
[Bộ Mô Hình Sinh Vật]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 40][03-03-2006]<br>[Phụ Đề Tiếng Hoa][Tập 40][03-03-2006]
[Phụ Đề Tiếng Hoa]
[Tập 41][10-03-2006]<br><font color='maroon'><strong>[Quái Vật Trên Hoang Đảo]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 41][10-03-2006]
[Quái Vật Trên Hoang Đảo]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 42][17-03-2006]<br><font color='maroon'><strong>[Trứng Biến Hình Từ Chữ & Đại Vương Thời Đồ Đá]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 42][17-03-2006]
[Trứng Biến Hình Từ Chữ & Đại Vương Thời Đồ Đá]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 43][24-03-2006]<font color='maroon'><strong><br>[Tuyết Lở Trong Phòng & Phát Kiến Mới Của Ngành Khảo Cổ Học & Tarzan Vũ Trụ]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 43][24-03-2006]
[Tuyết Lở Trong Phòng & Phát Kiến Mới Của Ngành Khảo Cổ Học & Tarzan Vũ Trụ]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 44][21-04-2006]<br><font color='maroon'><strong>[Con Đường Đến Thế Giới Tương Lai]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 44][21-04-2006]
[Con Đường Đến Thế Giới Tương Lai]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 45][28-04-2006]<br><font color='maroon'><strong>[Thành Phố Trong Mơ - Nobita Land & Muốn Làm Người Cha Xuất Sắc!]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 45][28-04-2006]
[Thành Phố Trong Mơ - Nobita Land & Muốn Làm Người Cha Xuất Sắc!]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 46][05-05-2006]<font color='maroon'><strong><br>[Suneo Có Siêu Năng Lực & Suneo Là Người Anh Lý Tưởng]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 46][05-05-2006]
[Suneo Có Siêu Năng Lực & Suneo Là Người Anh Lý Tưởng]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 47][12-05-2006]<font color='maroon'><strong><br>[Thám Hiểm Dạ Dày Shizuka-Chan & Pero! Hãy Sống Lại Đi]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 47][12-05-2006]
[Thám Hiểm Dạ Dày Shizuka-Chan & Pero! Hãy Sống Lại Đi]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 48][19-05-2006]<font color='maroon'><strong><br>[Cơn Sốt Fan Hâm Mộ Jaian & Tình Yêu Của Jaian]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 48][19-05-2006]
[Cơn Sốt Fan Hâm Mộ Jaian & Tình Yêu Của Jaian]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 49][26-05-2006]<font color='maroon'><strong><br>[Đại Họa Của Tấm Dán Xuyên Thấu & Bìa Sách Con Người]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 49][26-05-2006]
[Đại Họa Của Tấm Dán Xuyên Thấu & Bìa Sách Con Người]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 50][02-06-2006]<font color='maroon'><strong><br>[Jaiko!!! Đừng Khóc & Tác Phẩm Mới Của Jaiko]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 50][02-06-2006]
[Jaiko!!! Đừng Khóc & Tác Phẩm Mới Của Jaiko]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 51][09-06-2006]<font color='maroon'><strong><br>[Ngày Lười Biếng & Có Ai Muốn Nuôi Mèo Nobita Không?]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 51][09-06-2006]
[Ngày Lười Biếng & Có Ai Muốn Nuôi Mèo Nobita Không?]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 52][16-06-2006]<font color='maroon'><strong><br>[Đổi Mẹ Cho Nhau & Nobita Sắp Biến Mất]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 52][16-06-2006]
[Đổi Mẹ Cho Nhau & Nobita Sắp Biến Mất]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 53][23-06-2006]<font color='maroon'><strong><br>[Thành Phố Tương Lai Chỉ Có 1 Người! & Đồng Hồ Nhật Trình]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 53][23-06-2006]
[Thành Phố Tương Lai Chỉ Có 1 Người! & Đồng Hồ Nhật Trình]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 54][30-06-2006]<font color='maroon'><strong><br>[Ăn Kẹo Đường Thành Ca Sĩ & Hồi Ức Về Bà & Câu Chuyện Cảm Động]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 54][30-06-2006]
[Ăn Kẹo Đường Thành Ca Sĩ & Hồi Ức Về Bà & Câu Chuyện Cảm Động]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 55][07-07-2006]<font color='maroon'><strong><br>[Thuốc Viên Như Ý & Thuốc Viên Đa Nghi]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 55][07-07-2006]
[Thuốc Viên Như Ý & Thuốc Viên Đa Nghi]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 56][14-07-2006]<font color='maroon'><strong><br>[Nobita Phiêu Lưu Ký & Máy Ảnh 2 Chiều Giữa Đồ]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 56][14-07-2006]
[Nobita Phiêu Lưu Ký & Máy Ảnh 2 Chiều Giữa Đồ]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 57][21-07-2006]<font color='maroon'><strong><br>[Bom Hẹn Giờ Gây Ngốc Nghếch & Nhật Ký Dự Định Quả Là Đáng Sợ]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 57][21-07-2006]
[Bom Hẹn Giờ Gây Ngốc Nghếch & Nhật Ký Dự Định Quả Là Đáng Sợ]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 58][28-07-2006]<font color='maroon'><strong><br>[Con Ma Giúp Việc & Nơi Nào Nói Dối! Súng Hoán Đổi]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 58][28-07-2006]
[Con Ma Giúp Việc & Nơi Nào Nói Dối! Súng Hoán Đổi]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 59][04-08-2006]<font color='maroon'><strong><br>[Khi Chỉ Có Hai Người, Họ Làm Gì? & Bột Tạo Hình]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 59][04-08-2006]
[Khi Chỉ Có Hai Người, Họ Làm Gì? & Bột Tạo Hình]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 60][18-08-2006]<font color='maroon'><strong><br>[Boom Bình Đẳng & Xin Hãy Giúp Tôi]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 60][18-08-2006]
[Boom Bình Đẳng & Xin Hãy Giúp Tôi]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 61][25-08-2006]<font color='maroon'><strong><br>[Thuốc Chuyển Thể & Gối Hiện Thực]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 61][25-08-2006]
[Thuốc Chuyển Thể & Gối Hiện Thực]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 62][01-09-2006]<font color='maroon'><strong><br>[Nobita-kun, Tạm Biệt Nha! Doraemon Trở Về Tương Lai]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 62][01-09-2006]
[Nobita-kun, Tạm Biệt Nha! Doraemon Trở Về Tương Lai]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 63][08-09-2006]<font color='maroon'><strong><br>[Giọng Ca Của Doraemon & Bật Lửa Đạo Diễn]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 63][08-09-2006]
[Giọng Ca Của Doraemon & Bật Lửa Đạo Diễn]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 64][22-09-2006]<font color='maroon'><strong><br>[Cái Gì!! Nobita Được 100 Điểm & Tấm Thẻ Của Quỷ]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 64][22-09-2006]
[Cái Gì!! Nobita Được 100 Điểm & Tấm Thẻ Của Quỷ]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 65][20-10-2006]<br><font color='maroon'><strong>[Ý Nghĩa Của Nặng Nhẹ & Máy Gọi UFO]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 65][20-10-2006]
[Ý Nghĩa Của Nặng Nhẹ & Máy Gọi UFO]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 66][27-10-2006]<font color='maroon'><strong><br>[Chiếc Lá Hồ Ly & Hãy Giúp Đỡ Tiên Ông Robot]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 66][27-10-2006]
[Chiếc Lá Hồ Ly & Hãy Giúp Đỡ Tiên Ông Robot]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 67][03-11-2006]<font color='maroon'><strong><br>[Chim Thu Thuế & Thuốc Nhỏ Mắt Tàng Hình]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 67][03-11-2006]
[Chim Thu Thuế & Thuốc Nhỏ Mắt Tàng Hình]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 68][10-11-2006]<font color='maroon'><strong><br>[Ăng Ten Lung Lay Tự Tin & Kim Cương Xui Xẻo]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 68][10-11-2006]
[Ăng Ten Lung Lay Tự Tin & Kim Cương Xui Xẻo]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 69][17-11-2006]<font color='maroon'><strong><br>[Dây Thừng Trừng Trị Kẻ Ác & Khinh Khí Cầu Mini]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 69][17-11-2006]
[Dây Thừng Trừng Trị Kẻ Ác & Khinh Khí Cầu Mini]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 70][24-11-2006]<font color='maroon'><strong><br>[Hộp Không Gian 4 Chiều & Dây Tơ Hồng]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 70][24-11-2006]
[Hộp Không Gian 4 Chiều & Dây Tơ Hồng]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 71][01-12-2006]<font color='maroon'><strong><br>[Kẹo Urashima & Doraemon Và Dorami-Chan]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 71][01-12-2006]
[Kẹo Urashima & Doraemon Và Dorami-Chan]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 72][08-12-2006]<font color='maroon'><strong><br>[Hộ Chiếu Của Ác Quỷ & Câu Chuyện Về Hòn Đá Tinh Khôn]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 72][08-12-2006]
[Hộ Chiếu Của Ác Quỷ & Câu Chuyện Về Hòn Đá Tinh Khôn]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 74][31-12-2006]<br><font color='maroon'><strong>[Anh Hùng Chính Nghĩa Siêu Cấp | Tiến Lên! Nobita-Man]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 74][31-12-2006]
[Anh Hùng Chính Nghĩa Siêu Cấp | Tiến Lên! Nobita-Man]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 75][12-01-2007]<font color='maroon'><strong><br>[Đoạt Lại Shizuka-Chan (Phần 1) & Tủ Điện Thoại Nếu Như]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 75][12-01-2007]
[Đoạt Lại Shizuka-Chan (Phần 1) & Tủ Điện Thoại Nếu Như]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 76][19-01-2007]<font color='maroon'><strong><br>[Mi-Chan Dễ Thương & Đoạt Lại Shizuka-Chan (Phần 2)]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 76][19-01-2007]
[Mi-Chan Dễ Thương & Đoạt Lại Shizuka-Chan (Phần 2)]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 77][26-01-2007]<font color='maroon'><strong><br>[Thiên Tài Ngủ Gật Nobita & Bộ Dụng Cụ Của Robinson Crusoe]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 77][26-01-2007]
[Thiên Tài Ngủ Gật Nobita & Bộ Dụng Cụ Của Robinson Crusoe]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 78][02-02-2007]<font color='maroon'><strong><br>[Loa Nói Dối Thành Thật & Nguy Khốn! Bài Kiểm Tra Của Suneo]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 78][02-02-2007]
[Loa Nói Dối Thành Thật & Nguy Khốn! Bài Kiểm Tra Của Suneo]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 79][09-02-2007]<br><font color='maroon'><strong>[Đại Hồng Thủy & Huy Hiệu Tình Yêu]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 79][09-02-2007]
[Đại Hồng Thủy & Huy Hiệu Tình Yêu]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 79][09-02-2007]<br><font color='maroon'><strong>[The Worldwide Flood & The Couple Test Badges]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Anh][Tập 79][09-02-2007]
[The Worldwide Flood & The Couple Test Badges]
[Phụ Đề Tiếng Anh]
[Tập 80][16-02-2007]<font color='maroon'><strong><br>[Truyền Thuyết Đế Chế Maya (Phần A)]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 80][16-02-2007]
[Truyền Thuyết Đế Chế Maya (Phần A)]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 81][23-02-2007]<font color='maroon'><strong><br>[Truyền Thuyết Đế Chế Maya (Phần B)]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 81][23-02-2007]
[Truyền Thuyết Đế Chế Maya (Phần B)]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 82][02-03-2007]<font color='maroon'><strong><br>[Sao Điểm Mù & Gia Đình Sói]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 82][02-03-2007]
[Sao Điểm Mù & Gia Đình Sói]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 83][09-03-2007]<font color='maroon'><strong><br>[Thế Giới Không Gương Soi]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 83][09-03-2007]
[Thế Giới Không Gương Soi]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 84][16-03-2007]<font color='maroon'><strong><br>[Lỗ Đen Của Nobita & Không Thể Làm Anime Được Đâu]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 84][16-03-2007]
[Lỗ Đen Của Nobita & Không Thể Làm Anime Được Đâu]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 86][20-04-2007]<font color='maroon'><strong><br>[Cô Bé Mang Giày Đỏ & Cá Mập Ở Bãi Đất Trống]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 86][20-04-2007]
[Cô Bé Mang Giày Đỏ & Cá Mập Ở Bãi Đất Trống]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 87][11-05-2007]<font color='maroon'><strong><br>[Đội Cảm Tử Cứu Nguy Cho Nobita]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 87][11-05-2007]
[Đội Cảm Tử Cứu Nguy Cho Nobita]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 88][18-05-2007]<font color='maroon'><strong><br>[Vòng Hào Quang Cảm Kích & Người Ấy Ở Đại Sảnh]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 88][18-05-2007]
[Vòng Hào Quang Cảm Kích & Người Ấy Ở Đại Sảnh]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 89][25-05-2007]<br><font color='maroon'><strong>[Phù Thủy Shizuka & Bí Mật Trong Tim Shizuka]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 89][25-05-2007]
[Phù Thủy Shizuka & Bí Mật Trong Tim Shizuka]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 90][01-06-2007]<font color='maroon'><strong><br>[Anh Hùng Chính Nghĩa - Siêu Nhân Jaian & Anh Hùng Chính Nghĩa - Siêu Nhân Cú Mèo]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 90][01-06-2007]
[Anh Hùng Chính Nghĩa - Siêu Nhân Jaian & Anh Hùng Chính Nghĩa - Siêu Nhân Cú Mèo]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 91][08-06-2007]<br><font color='maroon'><strong>[Doraemon Sao Không Nuôi Hả & Sinh Nhật Đáng Sợ Của Jaian (Phần A)]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 91][08-06-2007]
[Doraemon Sao Không Nuôi Hả & Sinh Nhật Đáng Sợ Của Jaian (Phần A)]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 92][15-06-2007]<br><font color='maroon'><strong>[Sinh Nhật Đáng Sợ Của Jaian (Phần B) & Jaian Bị Đánh Bại]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 92][15-06-2007]
[Sinh Nhật Đáng Sợ Của Jaian (Phần B) & Jaian Bị Đánh Bại]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 93][22-06-2007]<font color='maroon'><strong><br>[Nobita Trở Thành Picasso!? Bình Xịt Che Lấp Khuyết Điểm & Xài Tiền Mà Cũng Như Không!]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 93][22-06-2007]
[Nobita Trở Thành Picasso!? Bình Xịt Che Lấp Khuyết Điểm & Xài Tiền Mà Cũng Như Không!]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 94 - Phần A][29-06-2007]<br>[Phụ Đề Tiếng Hoa][Tập 94 - Phần A][29-06-2007]
[Phụ Đề Tiếng Hoa]
[Tập 94 - Phần B][29-06-2007]<br>[Phụ Đề Tiếng Hoa][Tập 94 - Phần B][29-06-2007]
[Phụ Đề Tiếng Hoa]
[Tập 95][06-07-2007]<font color='maroon'><strong><br>[Đường Chân Trời Trong Phòng Nobita & Shizuka-Chan Trong Quả Trứng]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 95][06-07-2007]
[Đường Chân Trời Trong Phòng Nobita & Shizuka-Chan Trong Quả Trứng]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 96][13-07-2007]<br>[Phụ Đề Tiếng Hoa][Tập 96][13-07-2007]
[Phụ Đề Tiếng Hoa]
[Tập 97][20-07-2007]<font color='maroon'><strong><br>[Ngôi Nhà Thể Thao Bắt Buộc & Thành Lập Công Ty Mèo]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 97][20-07-2007]
[Ngôi Nhà Thể Thao Bắt Buộc & Thành Lập Công Ty Mèo]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 98][27-07-2007]<font color='maroon'><strong><br>[Hồ Bơi Trên Mây & Tin Sốt Dẻo! Nobita Và Cuộc Hẹn Hò Bí Mật]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 98][27-07-2007]
[Hồ Bơi Trên Mây & Tin Sốt Dẻo! Nobita Và Cuộc Hẹn Hò Bí Mật]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 99][10-08-2007]<font color='maroon'><strong><br>[Con Voi Và Người Bác]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 99][10-08-2007]
[Con Voi Và Người Bác]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 100][17-08-2007]<br>[Phụ Đề Tiếng Hoa][Tập 100][17-08-2007]
[Phụ Đề Tiếng Hoa]
[Tập 101][31-08-2007]<font color='maroon'><strong><br>[Hãy Cẩn Thận Khi Mua Đồ Ở Tương Lai & Doraemon Bị Bệnh Nặng]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 101][31-08-2007]
[Hãy Cẩn Thận Khi Mua Đồ Ở Tương Lai & Doraemon Bị Bệnh Nặng]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 102][07-09-2007]<br>[Phụ Đề Tiếng Hoa][Tập 102][07-09-2007]
[Phụ Đề Tiếng Hoa]
[Tập 103][14-09-2007]<font color='maroon'><strong><br>[Đừng Cướp Jack Của Tôi & Nàng Tiên Ống Tre Của Nobita]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 103][14-09-2007]
[Đừng Cướp Jack Của Tôi & Nàng Tiên Ống Tre Của Nobita]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 104][21-09-2007]<font color='maroon'><strong><br>[Ngộ Không Đi Chợ, Lọ Lem Lau Nhà & Nobita Đắc Đạo Thành Tiên]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 104][21-09-2007]
[Ngộ Không Đi Chợ, Lọ Lem Lau Nhà & Nobita Đắc Đạo Thành Tiên]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 105][26-10-2007]<font color='maroon'><strong><br>[Bé Bão FUKO]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 105][26-10-2007]
[Bé Bão FUKO]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 106][02-11-2007]<font color='maroon'><strong><br>[Đóa Hoa Pinocchio & Lãnh Chúa Của Thế Kỷ 21]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 106][02-11-2007]
[Đóa Hoa Pinocchio & Lãnh Chúa Của Thế Kỷ 21]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 107][16-11-2007]<font color='maroon'><strong><br>[Khăn Trải Bàn Ẩm Thực & Việc Làm Thêm Cho Người Tuyết]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 107][16-11-2007]
[Khăn Trải Bàn Ẩm Thực & Việc Làm Thêm Cho Người Tuyết]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 108][30-11-2007]<font color='maroon'><strong><br>[Tôi Là Mini-Doraemon & Đẹp Trai, Mạnh Mẽ Hay IQ]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 108][30-11-2007]
[Tôi Là Mini-Doraemon & Đẹp Trai, Mạnh Mẽ Hay IQ]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 109][07-12-2007]<font color='maroon'><strong><br>[Bảo Vệ Hoàng Tử! Truyền Thuyết Dorami Tam Kiếm Sĩ]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 109][07-12-2007]
[Bảo Vệ Hoàng Tử! Truyền Thuyết Dorami Tam Kiếm Sĩ]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 110][31-12-2007]<br>[Phụ Đề Tiếng Hoa][Tập 110][31-12-2007]
[Phụ Đề Tiếng Hoa]
[Tập 111][11-01-2008]<br><font color='maroon'><strong>[Máy Giao Dịch & Trang Trại Bánh Kẹo]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 111][11-01-2008]
[Máy Giao Dịch & Trang Trại Bánh Kẹo]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 112][18-01-2008]<font color='maroon'><strong><br>[Chiến Lược Ngừng Việc Đi Học Trễ & Quật Ngã Jaian! Thần Chú Pháp Thuật]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 112][18-01-2008]
[Chiến Lược Ngừng Việc Đi Học Trễ & Quật Ngã Jaian! Thần Chú Pháp Thuật]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 113][25-01-2008]<font color='maroon'><strong><br>[Nobita + Bồ Câu = ? & Hòn Đá Kiên Cường]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 113][25-01-2008]
[Nobita + Bồ Câu = ? & Hòn Đá Kiên Cường]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 114][01-02-2008]<font color='maroon'><strong><br>[Suneo, Đi Thẩm Mỹ Viện & Tạm Biệt Suneo]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 114][01-02-2008]
[Suneo, Đi Thẩm Mỹ Viện & Tạm Biệt Suneo]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 115][08-02-2008]<font color='maroon'><strong><br>[Tay Súng Vũ Trụ Nobita (Phần 1)]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 115][08-02-2008]
[Tay Súng Vũ Trụ Nobita (Phần 1)]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 116][15-02-2008]<font color='maroon'><strong><br>[Tay Súng Vũ Trụ Nobita (Phần 2)]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 116][15-02-2008]
[Tay Súng Vũ Trụ Nobita (Phần 2)]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 117][22-02-2008]<font color='maroon'><strong><br>[Hành Lễ Với Đội Trưởng Nobita & Kế Hoạch Tên Lửa Của Thiên Tài Dekisugi]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 117][22-02-2008]
[Hành Lễ Với Đội Trưởng Nobita & Kế Hoạch Tên Lửa Của Thiên Tài Dekisugi]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 118][29-02-2008]<br><font color='maroon'><strong>[Áo Giáp Trong Suốt & Tinh Linh Yêu Nobita]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 118][29-02-2008]
[Áo Giáp Trong Suốt & Tinh Linh Yêu Nobita]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 119][07-03-2008]<br>[Phụ Đề Tiếng Hoa][Tập 119][07-03-2008]
[Phụ Đề Tiếng Hoa]
[Tập 120][14-03-2008]<br><font color='maroon'><strong>[Rừng Cũng Có Sinh Mệnh]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 120][14-03-2008]
[Rừng Cũng Có Sinh Mệnh]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 121][21-03-2008]<br><font color='maroon'><strong>[Hiệu Ứng Phim Đặc Biệt Ura Doraman]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 121][21-03-2008]
[Hiệu Ứng Phim Đặc Biệt Ura Doraman]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 122][28-03-2008]<br>[Phụ Đề Tiếng Hoa][Tập 122][28-03-2008]
[Phụ Đề Tiếng Hoa]
[Tập 123][25-04-2008]<br><font color='maroon'><strong>[Ngày Tôi Ra Đời]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 123][25-04-2008]
[Ngày Tôi Ra Đời]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 124][02-05-2008]<br><font color='maroon'><strong>[Thử Nói Lời Từ Biệt]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 124][02-05-2008]
[Thử Nói Lời Từ Biệt]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 125][09-05-2008]<br><font color='maroon'><strong>[Doraemon VS Dracula (Phần A)]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 125][09-05-2008]
[Doraemon VS Dracula (Phần A)]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 126][16-05-2008]<br><font color='maroon'><strong>[Doraemon VS Dracula (Phần B)]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 126][16-05-2008]
[Doraemon VS Dracula (Phần B)]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 127][23-05-2008]<br><font color='maroon'><strong>[Hơi Gas Kịch Tính & Nobita Thật Giỏi! Lại Lần Nữa Nào]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 127][23-05-2008]
[Hơi Gas Kịch Tính & Nobita Thật Giỏi! Lại Lần Nữa Nào]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 128][30-05-2008]<br><font color='maroon'><strong>[Món Quà Của Shizuka-Chan Là Nobita]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 128][30-05-2008]
[Món Quà Của Shizuka-Chan Là Nobita]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 128][30-05-2008]<br><font color='maroon'><strong>[Shizuka-Chan's Present Is Nobita]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Anh][Tập 128][30-05-2008]
[Shizuka-Chan's Present Is Nobita]
[Phụ Đề Tiếng Anh]
[Tập 129][06-06-2008]<br><font color='maroon'><strong>[Trò Chơi Người Thật Của Tương Lai & Thám Tử Nobita]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 129][06-06-2008]
[Trò Chơi Người Thật Của Tương Lai & Thám Tử Nobita]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 130][13-06-2008]<br><font color='maroon'><strong>[Làm Đường Sắt Tặng Papa & Tình Yêu Của Jaian (Phần A)]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 130][13-06-2008]
[Làm Đường Sắt Tặng Papa & Tình Yêu Của Jaian (Phần A)]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 131][20-06-2008]<br><font color='maroon'><strong>[Tình Yêu Của Jaian (Phần B) & Dong Buồm Ra Biển]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 131][20-06-2008]
[Tình Yêu Của Jaian (Phần B) & Dong Buồm Ra Biển]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 132][27-06-2008]<br><font color='maroon'><strong>[Vương Quốc Chìm Đắm Dưới Đáy Biển]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 132][27-06-2008]
[Vương Quốc Chìm Đắm Dưới Đáy Biển]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 133][11-07-2008]<br><font color='maroon'><strong>[Chiến Tranh Vũ Trụ | Đêm Thất Tịch]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 133][11-07-2008]
[Chiến Tranh Vũ Trụ | Đêm Thất Tịch]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 134][18-07-2008]<br><font color='maroon'><strong>[Có Kẻ Vô Dụng Hơn Cả Tớ & Vệ Sĩ Linh Hồn Phía Sau]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 134][18-07-2008]
[Có Kẻ Vô Dụng Hơn Cả Tớ & Vệ Sĩ Linh Hồn Phía Sau]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 135][25-07-2008]<br><font color='maroon'><strong>[Nhân Đôi Số Lượng & Tạm Biệt Nha Hana-Chan]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 135][25-07-2008]
[Nhân Đôi Số Lượng & Tạm Biệt Nha Hana-Chan]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 136][01-08-2008]<br><font color='maroon'><strong>[Cây Gậy Hay Quên & Con Ma Ốm Đói]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 136][01-08-2008]
[Cây Gậy Hay Quên & Con Ma Ốm Đói]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 137][08-08-2008]<br><font color='maroon'><strong>[Kế Hoạch Ngày Sinh Nhật & Máy Cải Lão Hoàn Đồng]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 137][08-08-2008]
[Kế Hoạch Ngày Sinh Nhật & Máy Cải Lão Hoàn Đồng]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 138][15-08-2008]<br><font color='maroon'><strong>[Khách Sạn Thời Tiền Sử]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 138][15-08-2008]
[Khách Sạn Thời Tiền Sử]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 139][22-08-2008]<br><font color='maroon'><strong>[Đánh Bại Jaian]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 139][22-08-2008]
[Đánh Bại Jaian]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 140][29-08-2008]<br><font color='maroon'><strong>[Cùng Vẽ Thế Giới Nào & Ngày Nghỉ Của Doraemon]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 140][29-08-2008]
[Cùng Vẽ Thế Giới Nào & Ngày Nghỉ Của Doraemon]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 141][05-09-2008]<br><font color='maroon'><strong>[Giọt Lệ Xanh Của Doraemon]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 141][05-09-2008]
[Giọt Lệ Xanh Của Doraemon]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 142][12-09-2008]<br><font color='maroon'><strong>[Trà Mạo Hiểm & Chuyện Ông Nhà Văn]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 142][12-09-2008]
[Trà Mạo Hiểm & Chuyện Ông Nhà Văn]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 143][19-09-2008]<font color='maroon'><strong><br>[Nobita Ở Hoang Đảo 3000 Ngày]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 143][19-09-2008]
[Nobita Ở Hoang Đảo 3000 Ngày]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 144][17-10-2008]<font color='maroon'><strong><br>[Robot Nobi Giúp Việc Chả Ai Cần & Danh Sách Gặp Mặt Của Nobita]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 144][17-10-2008]
[Robot Nobi Giúp Việc Chả Ai Cần & Danh Sách Gặp Mặt Của Nobita]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 145][24-10-2008]<br>[Phụ Đề Tiếng Hoa][Tập 145][24-10-2008]
[Phụ Đề Tiếng Hoa]
[Tập 146][31-10-2008]<font color='maroon'><strong><br>[Lời Đồn Về Tình Cảm Không Thể Dừng Lại Được & Thời Gian Ơi! Chuyển Động Nào]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 146][31-10-2008]
[Lời Đồn Về Tình Cảm Không Thể Dừng Lại Được & Thời Gian Ơi! Chuyển Động Nào]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 149][21-11-2008]<font color='maroon'><strong><br>[Pháp Sư Gọi Hồn]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 149][21-11-2008]
[Pháp Sư Gọi Hồn]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 150][28-11-2008]<font color='maroon'><strong><br>[Chăm Sóc Em Trai & Làm Kẻ Ác Cũng Khó]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 150][28-11-2008]
[Chăm Sóc Em Trai & Làm Kẻ Ác Cũng Khó]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 151][05-12-2008]<br><font color='maroon'><strong>[Một Ngày Của Dorami & Sinh Nhật Của Dorami]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 151][05-12-2008]
[Một Ngày Của Dorami & Sinh Nhật Của Dorami]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 152][12-12-2008]<br><font color='maroon'><strong>[Đại Nổi Loạn - Đôi Tay Robot Khổng Lồ]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 152][12-12-2008]
[Đại Nổi Loạn - Đôi Tay Robot Khổng Lồ]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 153][19-12-2008]<font color='maroon'><strong><br>[Nobita Đại Chiến Điểm 0 & Gậy Thăng Bằng]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 153][19-12-2008]
[Nobita Đại Chiến Điểm 0 & Gậy Thăng Bằng]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 155][09-01-2009]<font color='maroon'><strong><br>[Kho Báu Của Nobisaemon]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 155][09-01-2009]
[Kho Báu Của Nobisaemon]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 156][16-01-2009]<font color='maroon'><strong><br>[Câu Chuyện Trong Mơ Của Nobita]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 156][16-01-2009]
[Câu Chuyện Trong Mơ Của Nobita]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 157][23-01-2009]<br><font color='maroon'><strong>[Một Nửa Của Một Nửa Của Một Nửa & Ký Ức Về Con Lật Đật]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 157][23-01-2009]
[Một Nửa Của Một Nửa Của Một Nửa & Ký Ức Về Con Lật Đật]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 157][23-01-2009]<br><font color='maroon'><strong>[Half And Half Again & That Time, That Daruma]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Anh][Tập 157][23-01-2009]
[Half And Half Again & That Time, That Daruma]
[Phụ Đề Tiếng Anh]
[Tập 159][13-02-2009]<font color='maroon'><strong><br>[Găng Tay Cổ Động Chiến Thắng & Ngôi Nhà Tình Yêu Của Shizuka Và Nobita]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 159][13-02-2009]
[Găng Tay Cổ Động Chiến Thắng & Ngôi Nhà Tình Yêu Của Shizuka Và Nobita]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 160][20-02-2009]<br>[Phụ Đề Tiếng Hoa][Tập 160][20-02-2009]
[Phụ Đề Tiếng Hoa]
[Tập 161][27-02-2009]<br><font color='maroon'><strong>[Động Vật Tưởng Tượng Của Công Viên Kỳ Ảo]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 161][27-02-2009]
[Động Vật Tưởng Tượng Của Công Viên Kỳ Ảo]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 162][06-03-2009]<br>[Phụ Đề Tiếng Hoa][Tập 162][06-03-2009]
[Phụ Đề Tiếng Hoa]
[Tập 163][13-03-2009]<font color='maroon'><strong><br>[Quái Nhân Của Thế Giới Tương Lai]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 163][13-03-2009]
[Quái Nhân Của Thế Giới Tương Lai]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 164][20-03-2009]<br><font color='maroon'><strong>[30 Câu Chuyện Cảm Động Nhất Của Doraemon]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 164][20-03-2009]
[30 Câu Chuyện Cảm Động Nhất Của Doraemon]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 165][03-04-2009]<br><font color='maroon'><strong>[Sinh Nhật Lần Nữa Của Doraemon]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 165][03-04-2009]
[Sinh Nhật Lần Nữa Của Doraemon]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 166][01-05-2009]<font color='maroon'><strong><br>[Chào Mừng Đến Với Tâm Trái Đất (Phần 1)]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 166][01-05-2009]
[Chào Mừng Đến Với Tâm Trái Đất (Phần 1)]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 167][08-05-2009]<font color='maroon'><strong><br>[Chào Mừng Đến Với Tâm Trái Đất (Phần 2)]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 167][08-05-2009]
[Chào Mừng Đến Với Tâm Trái Đất (Phần 2)]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 168][15-05-2009]<br><font color='maroon'><strong>[Shizuka-Chan Biến Mất]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 168][15-05-2009]
[Shizuka-Chan Biến Mất]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 169][22-05-2009]<font color='maroon'><strong><br>[Lời Cầu Hôn Của Ông Nobi]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 169][22-05-2009]
[Lời Cầu Hôn Của Ông Nobi]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 170][29-05-2009]<font color='maroon'><strong><br>[Khủng Hoảng Tài Chính Nhà Nobi & Doraemon Giảm Béo Sao!?]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 170][29-05-2009]
[Khủng Hoảng Tài Chính Nhà Nobi & Doraemon Giảm Béo Sao!?]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 171][05-06-2009]<font color='maroon'><strong><br>[Người Bạn Của Chính Nghĩa - Self Kamen]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 171][05-06-2009]
[Người Bạn Của Chính Nghĩa - Self Kamen]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 172][12-06-2009]<font color='maroon'><strong><br>[Jaian Đến Nhà Ăn Chực & Búi Tóc Kết Giao Bạn Bè]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 172][12-06-2009]
[Jaian Đến Nhà Ăn Chực & Búi Tóc Kết Giao Bạn Bè]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 173][19-06-2009]<font color='maroon'><strong><br>[Nỗi Khổ Của Vũ Nam]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 173][19-06-2009]
[Nỗi Khổ Của Vũ Nam]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 174][26-06-2009]<br><font color='maroon'><strong>[Mỹ Nữ Yêu Nobita]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 174][26-06-2009]
[Mỹ Nữ Yêu Nobita]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 175][03-07-2009]<br>[Phụ Đề Tiếng Hoa][Tập 175][03-07-2009]
[Phụ Đề Tiếng Hoa]
[Tập 176][10-07-2009]<font color='maroon'><strong><br>[Suneo Bị Bắt Cóc & Doraemon Từ Chức]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 176][10-07-2009]
[Suneo Bị Bắt Cóc & Doraemon Từ Chức]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 177][17-07-2009]<font color='maroon'><strong><br>[Máy Bay Côn Trùng]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 177][17-07-2009]
[Máy Bay Côn Trùng]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 178][24-07-2009]<font color='maroon'><strong><br>[Đi Bộ Dưới Đáy Biển Mà Không Cần Xuống Biển & Mùa Đông Giữa Mùa Hè]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 178][24-07-2009]
[Đi Bộ Dưới Đáy Biển Mà Không Cần Xuống Biển & Mùa Đông Giữa Mùa Hè]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 179][31-07-2009]<font color='maroon'><strong><br>[Hồn Ma Xuất Hiện]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 179][31-07-2009]
[Hồn Ma Xuất Hiện]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 180][07-08-2009]<br><font color='maroon'><strong>[Nobita Trong Tim Nobita]</strong></font></br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 180][07-08-2009]
[Nobita Trong Tim Nobita]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 181][14-08-2009]<br><font color='maroon'><strong>[Hạnh Phúc Của Công Chúa Người Cá]</strong></font></br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 181][14-08-2009]
[Hạnh Phúc Của Công Chúa Người Cá]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 182][21-08-2009]<br><font color='maroon'><strong>[Tình Yêu Của Doraemon]</strong></font></br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 182][21-08-2009]
[Tình Yêu Của Doraemon]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 183][28-08-2009]<font color='maroon'><strong><br>[Muku, Chú Chó Vô Dụng & Robot Tí Hon Làm Người Giúp Việc!?]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 183][28-08-2009]
[Muku, Chú Chó Vô Dụng & Robot Tí Hon Làm Người Giúp Việc!?]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 184][04-09-2009]<font color='maroon'><strong><br>[Chỉ Có Một Nobita Trên Thế Giới Này Thôi]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 184][04-09-2009]
[Chỉ Có Một Nobita Trên Thế Giới Này Thôi]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 185][11-09-2009]<br><font color='maroon'><strong>[Một Ngày Dài Của Doraemon]</strong></font></br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 185][11-09-2009]
[Một Ngày Dài Của Doraemon]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 186][18-09-2009]<font color='maroon'><strong><br>[Đại Loạn! Em Bé Của Nobita]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 186][18-09-2009]
[Đại Loạn! Em Bé Của Nobita]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 187][16-10-2009]<font color='maroon'><strong><br>[Nhà Nobi Là Mê Cung Khổng Lồ & Cầu Vồng Violeta]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 187][16-10-2009]
[Nhà Nobi Là Mê Cung Khổng Lồ & Cầu Vồng Violeta]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 188][23-10-2009]<font color='maroon'><strong><br>[Lời Tạm Biệt Nơi Cửa Sổ]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 188][23-10-2009]
[Lời Tạm Biệt Nơi Cửa Sổ]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 189][30-10-2009]<font color='maroon'><strong><br>[Cùng Vẽ Mặt Nào & Binh Lính Đồ Chơi]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 189][30-10-2009]
[Cùng Vẽ Mặt Nào & Binh Lính Đồ Chơi]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 190][06-11-2009]<font color='maroon'><strong><br>[Nhiệt Huyết! Hội Thao Của Nobita]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 190][06-11-2009]
[Nhiệt Huyết! Hội Thao Của Nobita]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 191][13-11-2009]<font color='maroon'><strong><br>[Tống Cổ Người Ngoài Hành Tinh]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 191][13-11-2009]
[Tống Cổ Người Ngoài Hành Tinh]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 192][20-11-2009]<font color='maroon'><strong><br>[Buổi Biểu Diễn Khủng Khiếp Của Jaian & Nobita Cũng Có Lúc Suy Nghĩ]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 192][20-11-2009]
[Buổi Biểu Diễn Khủng Khiếp Của Jaian & Nobita Cũng Có Lúc Suy Nghĩ]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 193][27-11-2009]<font color='maroon'><strong><br>[Danh Khuyển CHUKENPER]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 193][27-11-2009]
[Danh Khuyển CHUKENPER]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 194][04-12-2009]<font color='maroon'><strong><br>[Lỗ Đen Trong Thành Phố Của Nobita & Điểm Tốt Của Jaian Nằm Ở Đâu?]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 194][04-12-2009]
[Lỗ Đen Trong Thành Phố Của Nobita & Điểm Tốt Của Jaian Nằm Ở Đâu?]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 195][11-12-2009]<font color='maroon'><strong><br>[Nobita Claus Trong Đêm Giáng Sinh]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 195][11-12-2009]
[Nobita Claus Trong Đêm Giáng Sinh]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 196 - Phần A][31-12-2009]<font color='maroon'><strong><br>[Đi Tìm Truyền Thuyết Dorayaki!]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 196 - Phần A][31-12-2009]
[Đi Tìm Truyền Thuyết Dorayaki!]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 196][31-12-2009]<br>[Phụ Đề Tiếng Hoa][Tập 196][31-12-2009]
[Phụ Đề Tiếng Hoa]
[Tập 197][08-01-2010]<font color='maroon'><strong><br>[Ngày Tết Dài Quá]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 197][08-01-2010]
[Ngày Tết Dài Quá]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 198][15-01-2010]<font color='maroon'><strong><br>[Thất Kinh!!! Siêu Em Bé]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 198][15-01-2010]
[Thất Kinh!!! Siêu Em Bé]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 199][22-01-2010]<font color='maroon'><strong><br>[Nobita Trở Thành Họa Sĩ & Cuộc Đời Rẽ Trái Hay Rẽ Phải]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 199][22-01-2010]
[Nobita Trở Thành Họa Sĩ & Cuộc Đời Rẽ Trái Hay Rẽ Phải]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 200][29-01-2010]<font color='maroon'><strong><br>[Chiếc Băng-Đô Của Gió & Quá Trời Quá Đất! Máy Thực Hiện Nguyện Vọng]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 200][29-01-2010]
[Chiếc Băng-Đô Của Gió & Quá Trời Quá Đất! Máy Thực Hiện Nguyện Vọng]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 201][05-02-2010]<font color='maroon'><strong><br>[Ngày Sinh Nhật Rỗng Túi Của Suneo]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 201][05-02-2010]
[Ngày Sinh Nhật Rỗng Túi Của Suneo]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 202][19-02-2010]<font color='maroon'><strong><br>[Trượt Nào! Cả Thầy Cũng Trượt & Triệu Phú Nobita]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 202][19-02-2010]
[Trượt Nào! Cả Thầy Cũng Trượt & Triệu Phú Nobita]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 203][05-03-2010]<br>[Phụ Đề Tiếng Hoa][Tập 203][05-03-2010]
[Phụ Đề Tiếng Hoa]
[Tập 204][12-03-2010]<font color='maroon'><strong><br>[Cây Lăn Chuyển Nhà & Đôi Tai Bạch Tuộc Của Nobita]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 204][12-03-2010]
[Cây Lăn Chuyển Nhà & Đôi Tai Bạch Tuộc Của Nobita]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 205][19-03-2010]<br><font color='maroon'><strong>[Lệnh Truy Nã Nobita]</strong></font></br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 205][19-03-2010]
[Lệnh Truy Nã Nobita]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 207][23-04-2010]<font color='maroon'><strong><br>[Chuyến Du Lịch Định Mệnh Của Nobita]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 207][23-04-2010]
[Chuyến Du Lịch Định Mệnh Của Nobita]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 208][30-04-2010]<br><font color='maroon'><strong>[Bùa Gây Cười & Người Bạn Vừa Dài Vừa Nhỏ]</strong></font></br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 208][30-04-2010]
[Bùa Gây Cười & Người Bạn Vừa Dài Vừa Nhỏ]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 209][07-05-2010]<br><font color='maroon'><strong>[Hồi Đó Mẹ Rất Giống Nobita]</strong></font></br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 209][07-05-2010]
[Hồi Đó Mẹ Rất Giống Nobita]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 209][07-05-2010]<br><font color='maroon'><strong>[Long Ago, Mom Was Just Like Nobita!]</strong></font></br>[Phụ Đề Tiếng Anh][Tập 209][07-05-2010]
[Long Ago, Mom Was Just Like Nobita!]
[Phụ Đề Tiếng Anh]
[Tập 210][14-05-2010]<font color='maroon'><strong><br>[Tạo Ra Điểm Yếu Của Jaian & Tạo Điểm Yếu Cho Dekisugi Luôn]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 210][14-05-2010]
[Tạo Ra Điểm Yếu Của Jaian & Tạo Điểm Yếu Cho Dekisugi Luôn]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 211][21-05-2010]<font color='maroon'><strong><br>[Shizuka-Chan Và Câu Chuyện Cây Anh Đào Cổ Thụ]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 211][21-05-2010]
[Shizuka-Chan Và Câu Chuyện Cây Anh Đào Cổ Thụ]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 212][28-05-2010]<font color='maroon'><strong><br>[Mũi Tên Đảo Ngược & Bản Sao Của Nobita]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 212][28-05-2010]
[Mũi Tên Đảo Ngược & Bản Sao Của Nobita]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 212][28-05-2010]<font color='maroon'><strong><br>[Mũi Tên Đảo Ngược & Bản Sao Của Nobita]<br>[Version 2]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 212][28-05-2010]
[Mũi Tên Đảo Ngược & Bản Sao Của Nobita]
[Version 2]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 213][04-06-2010]<font color='maroon'><strong><br>[Cô Bé Lọ Lem Đi Đâu Mất Rồi]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 213][04-06-2010]
[Cô Bé Lọ Lem Đi Đâu Mất Rồi]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 214][11-06-2010]<font color='maroon'><strong><br>[Giấc Mơ Về Ông Nội]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 214][11-06-2010]
[Giấc Mơ Về Ông Nội]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 215][25-06-2010]<font color='maroon'><strong><br>[1000 Jaian & Pháo Đài Vô Địch Của Suneo]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 215][25-06-2010]
[1000 Jaian & Pháo Đài Vô Địch Của Suneo]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 216][02-07-2010]<font color='maroon'><strong></br>[Tôi Là Suneo Kawa Doraemon & Cuộc Đua Của Máy Hút Bụi]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 216][02-07-2010]
[Tôi Là Suneo Kawa Doraemon & Cuộc Đua Của Máy Hút Bụi]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 217][09-07-2010]<font color='maroon'><strong><br>[Câu Nhầm Thủy Quái & Ngôi Nhà Robot]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 217][09-07-2010]
[Câu Nhầm Thủy Quái & Ngôi Nhà Robot]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 218][16-07-2010]<font color='maroon'><strong><br>[Câu Chuyện Lột Da & Người Tình Của Jaiko Và Dorami!?]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 218][16-07-2010]
[Câu Chuyện Lột Da & Người Tình Của Jaiko Và Dorami!?]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 219][30-07-2010]<font color='maroon'><strong><br>[Chào Mừng Đến Khách Sạn Ma Quái!]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 219][30-07-2010]
[Chào Mừng Đến Khách Sạn Ma Quái!]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 220][06-08-2010]<font color='maroon'><strong><br>[Sinh Nhật Nguy Hiểm Của Nobita]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 220][06-08-2010]
[Sinh Nhật Nguy Hiểm Của Nobita]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 221][13-08-2010]<font color='maroon'><strong><br>[Hoán Đổi Cơ Thể & Phấn Bơi]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 221][13-08-2010]
[Hoán Đổi Cơ Thể & Phấn Bơi]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 222][20-08-2010]<font color='maroon'><strong><br>[Bảo Tàng Trên Đảo Xương Khô]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 222][20-08-2010]
[Bảo Tàng Trên Đảo Xương Khô]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 223][27-08-2010]<font color='maroon'><strong><br>[Biến Thân, Biến Thân Lại Biến Thân & Ngôi Nhà Nhỏ Trong Núi Băng Lớn]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 223][27-08-2010]
[Biến Thân, Biến Thân Lại Biến Thân & Ngôi Nhà Nhỏ Trong Núi Băng Lớn]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 224][03-09-2010]<font color='maroon'><strong><br>[Quyết Chiến - Chó Máy vs Mèo Máy]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 224][03-09-2010]
[Quyết Chiến - Chó Máy vs Mèo Máy]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 225][10-09-2010]<font color='maroon'><strong><br>[Ngồi Chữ ワ Bay Lên Trời & Biến Thân! Áo Choàng Dracula]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 225][10-09-2010]
[Ngồi Chữ ワ Bay Lên Trời & Biến Thân! Áo Choàng Dracula]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 226][17-09-2010]<font color='maroon'><strong><br>[TV 3D Người Thật Việc Thật & Ngày Hôm Đó, Tất Cả Đều Biến Thành Chuột!]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 226][17-09-2010]
[TV 3D Người Thật Việc Thật & Ngày Hôm Đó, Tất Cả Đều Biến Thành Chuột!]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 227][15-10-2010]<font color='maroon'><strong><br>[Mê Cung Công Viên Điểm Tâm]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 227][15-10-2010]
[Mê Cung Công Viên Điểm Tâm]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 228][22-10-2010]<font color='maroon'><strong><br>[Vương Quốc Của Chú Chó ICHI (Phần 1)]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 228][22-10-2010]
[Vương Quốc Của Chú Chó ICHI (Phần 1)]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 229][29-10-2010]<font color='maroon'><strong><br>[Vương Quốc Của Chú Chó ICHI (Phần 2)]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 229][29-10-2010]
[Vương Quốc Của Chú Chó ICHI (Phần 2)]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 230][12-11-2010]<font color='maroon'><strong><br>[Cùng Tắm Suối Nước Nóng Với Shizuka-Chan & Nhưng Doraemon Muốn Có Mẹ Cơ]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 230][12-11-2010]
[Cùng Tắm Suối Nước Nóng Với Shizuka-Chan & Nhưng Doraemon Muốn Có Mẹ Cơ]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 230][12-11-2010]<font color='maroon'><strong><br>[Cùng Tắm Suối Nước Nóng Với Shizuka-Chan & Nhưng Doraemon Muốn Có Mẹ Cơ]<br>[Version 2]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 230][12-11-2010]
[Cùng Tắm Suối Nước Nóng Với Shizuka-Chan & Nhưng Doraemon Muốn Có Mẹ Cơ]
[Version 2]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 231][19-11-2010]<font color='maroon'><strong><br>[Vị Vua Của Thế Giới Chơi Dây]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 231][19-11-2010]
[Vị Vua Của Thế Giới Chơi Dây]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 232][03-12-2010]<font color='maroon'><strong><br>[Món Cà Ri Khủng Khiếp Của Jaiko & Hạt Dẻ Gia Hạn]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 232][03-12-2010]
[Món Cà Ri Khủng Khiếp Của Jaiko & Hạt Dẻ Gia Hạn]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 233][10-12-2010]<font color='maroon'><strong><br>[Nobita Đại Chiến Củ Cải]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 233][10-12-2010]
[Nobita Đại Chiến Củ Cải]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 234][17-12-2010]<font color='maroon'><strong><br>[Tên Trộm Đêm Giáng Sinh]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 234][17-12-2010]
[Tên Trộm Đêm Giáng Sinh]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 236][14-01-2011]<font color='maroon'><strong><br>[Bay Lên Nào! Đệm Sưởi Nhà Nobi & Hòn Đá Kiên Cường]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 236][14-01-2011]
[Bay Lên Nào! Đệm Sưởi Nhà Nobi & Hòn Đá Kiên Cường]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 237][21-01-2011]<font color='maroon'><strong><br>[Thú Nuôi Của Nobita Là Chú Chó Bằng Giấy]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 237][21-01-2011]
[Thú Nuôi Của Nobita Là Chú Chó Bằng Giấy]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 238][28-01-2011]<font color='maroon'><strong><br>[Nobita Có Nhà Trên Đỉnh Núi Tuyết]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 238][28-01-2011]
[Nobita Có Nhà Trên Đỉnh Núi Tuyết]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 239][04-02-2011]<font color='maroon'><strong><br>[Đại Tu Bổ Nhà Jaian]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 239][04-02-2011]
[Đại Tu Bổ Nhà Jaian]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 241][18-02-2011]<font color='maroon'><strong><br>[Bỏ Nhà Đến Kỷ Phấn Trắng]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 241][18-02-2011]
[Bỏ Nhà Đến Kỷ Phấn Trắng]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 242][25-02-2011]<font color='maroon'><strong><br>[Tứ Giác Doraemon & Bình Chọn Vua Nhí]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 242][25-02-2011]
[Tứ Giác Doraemon & Bình Chọn Vua Nhí]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 245][18-03-2011]<font color='maroon'><strong><br>[Đêm Trước Ngày Kết Hôn Của Nobita]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 245][18-03-2011]
[Đêm Trước Ngày Kết Hôn Của Nobita]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 246][25-03-2011]<font color='maroon'><strong><br>[Ngày Khai Giảng Hỗn Loạn Của Nobita]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 246][25-03-2011]
[Ngày Khai Giảng Hỗn Loạn Của Nobita]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 248][29-04-2011]<font color='maroon'><strong><br>[Chào Mừng Đến Với Khách Sạn Nobi & Chỉ Được Nói Sự Thật]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 248][29-04-2011]
[Chào Mừng Đến Với Khách Sạn Nobi & Chỉ Được Nói Sự Thật]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 249][06-05-2011]<font color='maroon'><strong><br>[Tớ Không Thích Shizuka-Chan Như Thế]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 249][06-05-2011]
[Tớ Không Thích Shizuka-Chan Như Thế]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 250][13-05-2011]<font color='maroon'><strong><br>[Máy Câu Tìm Đồ Bị Mất & Máy Biết Ơn]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 250][13-05-2011]
[Máy Câu Tìm Đồ Bị Mất & Máy Biết Ơn]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 251][20-05-2011]<font color='maroon'><strong><br>[Gulliver Phiền Toái & Nobita Trong Tin Đồn]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 251][20-05-2011]
[Gulliver Phiền Toái & Nobita Trong Tin Đồn]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 252][27-05-2011]<font color='maroon'><strong><br>[Cuộc Phiêu Lưu Của Chú Rái Cá Nobita]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 252][27-05-2011]
[Cuộc Phiêu Lưu Của Chú Rái Cá Nobita]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 253][03-06-2011]<font color='maroon'><strong><br>[Sao Ước Nguyện & Đại Chiến Người Mẫu]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 253][03-06-2011]
[Sao Ước Nguyện & Đại Chiến Người Mẫu]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 254][10-06-2011]<br><font color='maroon'><strong>[Phát Hiện Mới Cáu & Jaian Thật Là Tuyệt]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 254][10-06-2011]
[Phát Hiện Mới Cáu & Jaian Thật Là Tuyệt]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 255][17-06-2011]<font color='maroon'><strong><br>[Shizuka-Chan Là Nghệ Sĩ Hài? & Nobita, Cản Tớ Lại]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 255][17-06-2011]
[Shizuka-Chan Là Nghệ Sĩ Hài? & Nobita, Cản Tớ Lại]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 256][24-06-2011]<br><font color='maroon'><strong>[Hồi Ức Về Bà]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 256][24-06-2011]
[Hồi Ức Về Bà]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 257][01-07-2011]<br><font color='maroon'><strong>[Thất Tịch Sao Rơi Đầy Trời]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 257][01-07-2011]
[Thất Tịch Sao Rơi Đầy Trời]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 258][08-07-2011]<font color='maroon'><strong><br>[Miếng Cá Ngừ Khổng Lồ Của Nhà Nobi & Túi Thần 4 Chiều Dự Phòng]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 258][08-07-2011]
[Miếng Cá Ngừ Khổng Lồ Của Nhà Nobi & Túi Thần 4 Chiều Dự Phòng]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 259][15-07-2011]<font color='maroon'><strong><br>[Cưỡi Mây Đi Học & Tàu Điện Ban Đêm Là Nhà Tớ]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 259][15-07-2011]
[Cưỡi Mây Đi Học & Tàu Điện Ban Đêm Là Nhà Tớ]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 260][22-07-2011]<font color='maroon'><strong><br>[Chiếc Nhẫn Siêu Nhiên & Giải Quyết! Rắc Rối Của Dekisugi]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 260][22-07-2011]
[Chiếc Nhẫn Siêu Nhiên & Giải Quyết! Rắc Rối Của Dekisugi]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 261][05-08-2011]<br><font color='maroon'><strong>[Nobita Hóa Hồn Ma & Cá Chuối Khổng Lồ]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 261][05-08-2011]
[Nobita Hóa Hồn Ma & Cá Chuối Khổng Lồ]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 262][12-08-2011]<br><font color='maroon'><strong>[Pin Năng Lượng Jaian & Câu Chuyện Hòn Đá Trung Thành]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 262][12-08-2011]
[Pin Năng Lượng Jaian & Câu Chuyện Hòn Đá Trung Thành]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 263][19-08-2011]<br><font color='maroon'><strong>[Jaian Xuất Hiện Trên TV & Huy Hiệu Gây Lạnh Cho Mùa Hè]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 263][19-08-2011]
[Jaian Xuất Hiện Trên TV & Huy Hiệu Gây Lạnh Cho Mùa Hè]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 264][26-08-2011]<br><font color='maroon'><strong>[Nói Dối Thành Sự Thật & Cần Gì Tôi Tặng Cái Đó]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 264][26-08-2011]
[Nói Dối Thành Sự Thật & Cần Gì Tôi Tặng Cái Đó]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 265][02-09-2011]<br><font color='maroon'><strong>[Ngày Tình Yêu Của Doraemon]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 265][02-09-2011]
[Ngày Tình Yêu Của Doraemon]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 266][09-09-2011]<br><font color='maroon'><strong>[Cuộc Đua Xuyên Dải Ngân Hà]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 266][09-09-2011]
[Cuộc Đua Xuyên Dải Ngân Hà]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 267][07-10-2011]<br><font color='maroon'><strong>[Chờ Đến Lúc Tôi Có Được Lợi Thế & Không Được Phản Bội Vua Nobita]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 267][07-10-2011]
[Chờ Đến Lúc Tôi Có Được Lợi Thế & Không Được Phản Bội Vua Nobita]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 268][21-10-2011]<font color='maroon'><strong><br>[Chạy Nào! Ngựa Tre & Ánh Trăng Và Tiếng Côn Trùng]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 268][21-10-2011]
[Chạy Nào! Ngựa Tre & Ánh Trăng Và Tiếng Côn Trùng]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 269][28-10-2011]<font color='maroon'><strong><br>[Đèn Thần Không Có Thần Đèn & Nobita Tu Hành Làm Ninja]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 269][28-10-2011]
[Đèn Thần Không Có Thần Đèn & Nobita Tu Hành Làm Ninja]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 270][04-11-2011]<br><font color='maroon'><strong>[Vỏ Sò Vạn Năng & Tuyệt Nhất Nhưng Phục Vụ Kém Nhất]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 270][04-11-2011]
[Vỏ Sò Vạn Năng & Tuyệt Nhất Nhưng Phục Vụ Kém Nhất]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 271][11-11-2011]<br><font color='maroon'><strong>[Bồn Tắm Di Động 1010 & Nobita Làm Chủ Tịch]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 271][11-11-2011]
[Bồn Tắm Di Động 1010 & Nobita Làm Chủ Tịch]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 272][18-11-2011]<font color='maroon'><strong><br>[Máy Biến Thành Máy Móc & Sương Chỉ Thuộc Về Mình]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 272][18-11-2011]
[Máy Biến Thành Máy Móc & Sương Chỉ Thuộc Về Mình]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 273][25-11-2011]<br><font color='maroon'><strong>[Tớ Là Nobiko-Chan & Máy Chế Tạo]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 273][25-11-2011]
[Tớ Là Nobiko-Chan & Máy Chế Tạo]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 274][02-12-2011]<br><font color='maroon'><strong>[Thiếu Gia Manbo & Chiếc Gương Nịnh Nọt]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 274][02-12-2011]
[Thiếu Gia Manbo & Chiếc Gương Nịnh Nọt]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 275][09-12-2011]<br><font color='maroon'><strong>[Suneo Khổng Lồ & Cuộc Thi Vua Ngủ]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 275][09-12-2011]
[Suneo Khổng Lồ & Cuộc Thi Vua Ngủ]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 276][16-12-2011]<br><font color='maroon'><strong>[Khẩu Pháo Như Ý & Buổi Liên Hoan Tất Niên]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 276][16-12-2011]
[Khẩu Pháo Như Ý & Buổi Liên Hoan Tất Niên]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 277][30-12-2011]<br><font color='maroon'><strong>[Cuộc Khảo Nghiệm Tri Thức Đặc Biệt]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 277][30-12-2011]
[Cuộc Khảo Nghiệm Tri Thức Đặc Biệt]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 278][06-01-2012]<br><font color='maroon'><strong>[Vị Khách Không Mời Mà Đến & Bánh Mì Giúp Trí Nhớ]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 278][06-01-2012]
[Vị Khách Không Mời Mà Đến & Bánh Mì Giúp Trí Nhớ]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 279][13-01-2012]<br><font color='maroon'><strong>[Câu Đố Vận Động Địa Cầu & Trồng Ớt Xanh Trên Gác Xếp]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 279][13-01-2012]
[Câu Đố Vận Động Địa Cầu & Trồng Ớt Xanh Trên Gác Xếp]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 280][20-01-2012]<br><font color='maroon'><strong>[Miếng Dán Tùy Tâm Trạng & Cuộc Chiến Giữa Các Bà Mẹ]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 280][20-01-2012]
[Miếng Dán Tùy Tâm Trạng & Cuộc Chiến Giữa Các Bà Mẹ]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 281][27-01-2012]<br><font color='maroon'><strong>[Máy Dung Hợp & Những Dũng Sĩ Trừ Hắt Hơi]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 281][27-01-2012]
[Máy Dung Hợp & Những Dũng Sĩ Trừ Hắt Hơi]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 282][03-02-2012]<br><font color='maroon'><strong>[Đậu Thần Đuổi Quỷ & Tạm Biệt Shizuka-Chan]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 282][03-02-2012]
[Đậu Thần Đuổi Quỷ & Tạm Biệt Shizuka-Chan]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 283][10-02-2012]<br><font color='maroon'><strong>[Jaian Làm Đầu Bếp & Khai Trương Cửa Hàng Đào Tạo Thú Nuôi]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 283][10-02-2012]
[Jaian Làm Đầu Bếp & Khai Trương Cửa Hàng Đào Tạo Thú Nuôi]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 284][17-02-2012]<br><font color='maroon'><strong>[Trận Chiến Tuyết Ấm & Suneo Làm Thêm Ở Tiệm Tạp Hóa Nhà Goda]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 284][17-02-2012]
[Trận Chiến Tuyết Ấm & Suneo Làm Thêm Ở Tiệm Tạp Hóa Nhà Goda]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 285][24-02-2012]<br><font color='maroon'><strong>[Truyền Hình Sắp Bắt Đầu Rồi & Làm Đông Cứng Nó Lại Đi]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 285][24-02-2012]
[Truyền Hình Sắp Bắt Đầu Rồi & Làm Đông Cứng Nó Lại Đi]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 286][02-03-2012]<br><font color='maroon'><strong>[Nữ Vương Thời Đồ Đá]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 286][02-03-2012]
[Nữ Vương Thời Đồ Đá]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 287][09-03-2012]<br><font color='maroon'><strong>[Ăng Ten Phục Vụ Hết Mình & Kẹo Đẩy Lùi Âm Thanh]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 287][09-03-2012]
[Ăng Ten Phục Vụ Hết Mình & Kẹo Đẩy Lùi Âm Thanh]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 289][23-03-2012]<br><font color='maroon'><strong>[Cười Lên Nào & Con Trai Nobita Bỏ Nhà Đi Bụi]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 289][23-03-2012]
[Cười Lên Nào & Con Trai Nobita Bỏ Nhà Đi Bụi]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 290][30-03-2012]<br><font color='maroon'><strong>[Cùng Tắm Nước Nóng Thôi! & Truy Tìm Hộp Kho Báu]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 290][30-03-2012]
[Cùng Tắm Nước Nóng Thôi! & Truy Tìm Hộp Kho Báu]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 291][27-04-2012]<br><font color='maroon'><strong>[Hộp Ký Ức 100 Năm Của Doraemon]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 291][27-04-2012]
[Hộp Ký Ức 100 Năm Của Doraemon]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 292][04-05-2012]<br><font color='maroon'><strong>[Mọi Người Rời Xa Tuần Lễ Vàng & Khách Sạn Rễ Cây]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 292][04-05-2012]
[Mọi Người Rời Xa Tuần Lễ Vàng & Khách Sạn Rễ Cây]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 293][11-05-2012]<br><font color='maroon'><strong>[Người Ngoài Hành Tinh & Chiếc Lá Hồ Ly]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 293][11-05-2012]
[Người Ngoài Hành Tinh & Chiếc Lá Hồ Ly]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 294][18-05-2012]<br><font color='maroon'><strong>[Nào Ta Cùng Xem Nhật Thực & Họa Sĩ Truyện Tranh Jaiko-Sensei]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 294][18-05-2012]
[Nào Ta Cùng Xem Nhật Thực & Họa Sĩ Truyện Tranh Jaiko-Sensei]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 295][25-05-2012]<br><font color='maroon'><strong>[Đường Đó, Đường Này, Đường Nào Cũng Vui & Shizuka-Chan Trong Túi Áo]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 295][25-05-2012]
[Đường Đó, Đường Này, Đường Nào Cũng Vui & Shizuka-Chan Trong Túi Áo]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 296][01-06-2012]<br><font color='maroon'><strong>[Manga Của Jaiko & Hộp Thời Tiết]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 296][01-06-2012]
[Manga Của Jaiko & Hộp Thời Tiết]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 297][15-06-2012]<br><font color='maroon'><strong>[Ăn Kẹo Đường Thành Ngôi Sao Ca Nhạc & Đèn Phục Hồi Nguyên Trạng]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 297][15-06-2012]
[Ăn Kẹo Đường Thành Ngôi Sao Ca Nhạc & Đèn Phục Hồi Nguyên Trạng]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 298][22-06-2012]<br><font color='maroon'><strong>[Trò Chơi Có Thưởng & Con Đường Hạnh Phúc]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 298][22-06-2012]
[Trò Chơi Có Thưởng & Con Đường Hạnh Phúc]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 299][29-06-2012]<br><font color='maroon'><strong>[Kẹo Khuôn Đúc & Máy Gửi Đồ]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 299][29-06-2012]
[Kẹo Khuôn Đúc & Máy Gửi Đồ]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 300][06-07-2012]<br><font color='maroon'><strong>[Tiến Lên! Siêu Nhân Côn Trùng & Chiếc Mũ Một Tấc]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 300][06-07-2012]
[Tiến Lên! Siêu Nhân Côn Trùng & Chiếc Mũ Một Tấc]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 301][13-07-2012]<br><font color='maroon'><strong>[Phòng Của Nobita, Cấm Không Được Vào & Yên Tâm! Bảo Hiểm Jaian]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 301][13-07-2012]
[Phòng Của Nobita, Cấm Không Được Vào & Yên Tâm! Bảo Hiểm Jaian]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 302][27-07-2012]<br><font color='maroon'><strong>[Quyết Đấu! Jaian vs Đội Quân Yêu Quái & Đá Kỷ Lục Thế Giới]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 302][27-07-2012]
[Quyết Đấu! Jaian vs Đội Quân Yêu Quái & Đá Kỷ Lục Thế Giới]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 303][10-08-2012]<br><font color='maroon'><strong>[Xuất Phát! Tàu Ngầm Số Hiệu Nobita & Vui Vẻ Đi Tìm Việc]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 303][10-08-2012]
[Xuất Phát! Tàu Ngầm Số Hiệu Nobita & Vui Vẻ Đi Tìm Việc]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 304][17-08-2012]<br><font color='maroon'><strong>[Cuộc Sống Thú Vị Của Ma & Nhận Thư Hồi Âm Trước Khi Gửi]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 304][17-08-2012]
[Cuộc Sống Thú Vị Của Ma & Nhận Thư Hồi Âm Trước Khi Gửi]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 305][24-08-2012]<br><font color='maroon'><strong>[Chạy Nào! Soumen Nước Chảy & Esper Đến Chậm 10 Phút]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 305][24-08-2012]
[Chạy Nào! Soumen Nước Chảy & Esper Đến Chậm 10 Phút]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 306][31-08-2012]<br><font color='maroon'><strong>[Câu Chuyện Bom Nổ & Sách Game Đại Mạo Hiểm]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 306][31-08-2012]
[Câu Chuyện Bom Nổ & Sách Game Đại Mạo Hiểm]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 307][07-09-2012]<br><font color='maroon'><strong>[Cuộc Vượt Ngục Tại Nhà Tù ARIGATO]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 307][07-09-2012]
[Cuộc Vượt Ngục Tại Nhà Tù ARIGATO]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 308][14-09-2012]<br><font color='maroon'><strong>[Cá Bay Trên Không & Cây Thiên Vị]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 308][14-09-2012]
[Cá Bay Trên Không & Cây Thiên Vị]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 309][19-10-2012]<br><font color='maroon'><strong>[Kem Người Sói & Máy Hẹn Giờ Cho Người]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 309][19-10-2012]
[Kem Người Sói & Máy Hẹn Giờ Cho Người]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 310][26-10-2012]<br><font color='maroon'><strong>[Nobita Nhờ Dưa Chuột Mà Đoạt Được Giải Nhất & Phun Sương Tiếp Diễn]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 310][26-10-2012]
[Nobita Nhờ Dưa Chuột Mà Đoạt Được Giải Nhất & Phun Sương Tiếp Diễn]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 311][02-11-2012]<br><font color='maroon'><strong>[Kỳ Tích Đôi Song Ca Jaian - Suneo & Thẻ Bài Hạnh Phúc Đầy Đáng Sợ]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 311][02-11-2012]
[Kỳ Tích Đôi Song Ca Jaian - Suneo & Thẻ Bài Hạnh Phúc Đầy Đáng Sợ]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 312][09-11-2012]<br><font color='maroon'><strong>[Bảng Diễn Kịch Xuất Thần!!! & Trang Phục Con Lười]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 312][09-11-2012]
[Bảng Diễn Kịch Xuất Thần!!! & Trang Phục Con Lười]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 313][16-11-2012]<br><font color='maroon'><strong>[Kẹo Giáo Dục & Kèn Xua Đuổi]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 313][16-11-2012]
[Kẹo Giáo Dục & Kèn Xua Đuổi]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 314][23-11-2012]<br><font color='maroon'><strong>[Papa, Nobita Và Con Sông Có Sake Bơi Lội & Tên Lửa Trừng Phạt Đến Đây]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 314][23-11-2012]
[Papa, Nobita Và Con Sông Có Sake Bơi Lội & Tên Lửa Trừng Phạt Đến Đây]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 315][30-11-2012]<br><font color='maroon'><strong>[Giày Nhảy Tự Động & Nàng Chồn Thích Doraemon]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 315][30-11-2012]
[Giày Nhảy Tự Động & Nàng Chồn Thích Doraemon]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 316][07-12-2012]<br><font color='maroon'><strong>[Pizza Đáng Sợ Của Jaian & Thành Lập! The Beatles]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 316][07-12-2012]
[Pizza Đáng Sợ Của Jaian & Thành Lập! The Beatles]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 317][31-12-2012]<br><font color='maroon'><strong>[Tấm Vé Số 300 Triệu Yên & Thẻ Tích Điểm Xui Xẻo & Huy Hiệu Cổ Tích & Tìm Thấy Tsukinoko Rồi]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 317][31-12-2012]
[Tấm Vé Số 300 Triệu Yên & Thẻ Tích Điểm Xui Xẻo & Huy Hiệu Cổ Tích & Tìm Thấy Tsukinoko Rồi]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 318][11-01-2013]<br><font color='maroon'><strong>['Heo Đất' Con Người & Tới Đây! Danh Thám Nobita]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 318][11-01-2013]
['Heo Đất' Con Người & Tới Đây! Danh Thám Nobita]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 319][18-01-2013]<br><font color='maroon'><strong>[Muốn Ăn Cua & Mua Hàng Xuyên Thời Đại]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 319][18-01-2013]
[Muốn Ăn Cua & Mua Hàng Xuyên Thời Đại]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 320][25-01-2013]<br><font color='maroon'><strong>[Cơm Cuộn May Mắn & Tuyết Nóng Quá]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 320][25-01-2013]
[Cơm Cuộn May Mắn & Tuyết Nóng Quá]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 321][01-02-2013]<br><font color='maroon'><strong>[Suneo Dính Sét Ái Tình & Bồn Tắm Vũ Trụ Của Shizuka]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 321][01-02-2013]
[Suneo Dính Sét Ái Tình & Bồn Tắm Vũ Trụ Của Shizuka]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 322][15-02-2013]<br><font color='maroon'><strong>[Kaito Nobita Tới Đây & Lên Trời Bằng Mũ Chim]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 322][15-02-2013]
[Kaito Nobita Tới Đây & Lên Trời Bằng Mũ Chim]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 323][22-02-2013]<br><font color='maroon'><strong>[Papa - Mama Đại Chiến & Đã Bói Là Chuẩn? Bộ Xem Chỉ Tay]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 323][22-02-2013]
[Papa - Mama Đại Chiến & Đã Bói Là Chuẩn? Bộ Xem Chỉ Tay]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 324][01-03-2013]<br><font color='maroon'><strong>[Mạnh Nhất! Tên Khủng Bố Z]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 324][01-03-2013]
[Mạnh Nhất! Tên Khủng Bố Z]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 326][12-04-2013]<br><font color='maroon'><strong>[Tiêu Cay Bùng Nổ & Phải Ngắm Hoa Bằng Mọi Giá]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 326][12-04-2013]
[Tiêu Cay Bùng Nổ & Phải Ngắm Hoa Bằng Mọi Giá]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 327][26-04-2013]<br><font color='maroon'><strong>[Du Lịch Hawai Bằng Hạt Dẻ & Bộ Cánh Của Shizuka-Chan]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 327][26-04-2013]
[Du Lịch Hawai Bằng Hạt Dẻ & Bộ Cánh Của Shizuka-Chan]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 328][03-05-2013]<br><font color='maroon'><strong>[Ngủ Trưa Trên Thiên Quốc & Công Tắc Độc Tài]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 328][03-05-2013]
[Ngủ Trưa Trên Thiên Quốc & Công Tắc Độc Tài]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 329][10-05-2013]<br><font color='maroon'><strong>[Instant Mama & Mục Tiêu Là Jaian]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 329][10-05-2013]
[Instant Mama & Mục Tiêu Là Jaian]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 330][17-05-2013]<br><font color='maroon'><strong>[Chạy Mau! Ngôi Nhà Honekawa Thật Đáng Sợ & Mũ Giác Ngộ]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 330][17-05-2013]
[Chạy Mau! Ngôi Nhà Honekawa Thật Đáng Sợ & Mũ Giác Ngộ]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 331][24-05-2013]<br><font color='maroon'><strong>[Ngôi Nhà Trực Thăng & Sinh Nhật Tồi Tệ Của Shizuka-Chan]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 331][24-05-2013]
[Ngôi Nhà Trực Thăng & Sinh Nhật Tồi Tệ Của Shizuka-Chan]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 332][31-05-2013]<br><font color='maroon'><strong>[Chiếc Gậy Hòa Trộn & Jaian Trở Thành Gấu Trúc]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 332][31-05-2013]
[Chiếc Gậy Hòa Trộn & Jaian Trở Thành Gấu Trúc]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 333][07-06-2013]<font color='maroon'><strong><br>[Chiếc Khăn Tặng Quà & Vô Đối! Võ Sĩ Đai Đen Nobita]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 333][07-06-2013]
[Chiếc Khăn Tặng Quà & Vô Đối! Võ Sĩ Đai Đen Nobita]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 334][14-06-2013]<font color='maroon'><strong><br>[Buổi Hòa Nhạc Giải Nghệ Của Jaian & Ghế Đạo Diễn Giấc Mơ]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 334][14-06-2013]
[Buổi Hòa Nhạc Giải Nghệ Của Jaian & Ghế Đạo Diễn Giấc Mơ]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 335][21-06-2013]<font color='maroon'><strong><br>[Chiếc Gương Đảo Ngược Thế Giới & Đường Hầm Bí Mật Của Nobita]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 335][21-06-2013]
[Chiếc Gương Đảo Ngược Thế Giới & Đường Hầm Bí Mật Của Nobita]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 336][05-07-2013]<font color='maroon'><strong><br>[Tấm Bản Đồ Chuyển Nhà & Quảng Cáo Qua Gương]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 336][05-07-2013]
[Tấm Bản Đồ Chuyển Nhà & Quảng Cáo Qua Gương]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 337][12-07-2013]<font color='maroon'><strong><br>[Que Làm Kem & Bê Tông Quyết Tâm]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 337][12-07-2013]
[Que Làm Kem & Bê Tông Quyết Tâm]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 338][26-07-2013]<font color='maroon'><strong><br>[Tạm Biệt Nhé Máy Hút Bụi Của Tôi & Chuyến Đi Biển Giữa Đêm Hè & Thức Uống Thay Đổi Sở Thích]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 338][26-07-2013]
[Tạm Biệt Nhé Máy Hút Bụi Của Tôi & Chuyến Đi Biển Giữa Đêm Hè & Thức Uống Thay Đổi Sở Thích]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 339][09-08-2013]<font color='maroon'><strong><br>[Đạp Xe Dưới Biển & Video Gây Bất Ngờ Của Nobita]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 339][09-08-2013]
[Đạp Xe Dưới Biển & Video Gây Bất Ngờ Của Nobita]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 340][16-08-2013]<font color='maroon'><strong><br>[Nuôi Pháo Hoa & Búa Phân Thân]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 340][16-08-2013]
[Nuôi Pháo Hoa & Búa Phân Thân]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 341][23-08-2013]<font color='maroon'><strong><br>[Kỳ Nghỉ Hè Với Ma & Đèn Đông Cứng]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 341][23-08-2013]
[Kỳ Nghỉ Hè Với Ma & Đèn Đông Cứng]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 342][30-08-2013]<font color='maroon'><strong><br>[Đại Tác Chiến Lễ Hội Mùa Hè Của Nobita & Tớ Không Thể Học Bài Ở Sa Mạc Sahara]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 342][30-08-2013]
[Đại Tác Chiến Lễ Hội Mùa Hè Của Nobita & Tớ Không Thể Học Bài Ở Sa Mạc Sahara]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 342][30-08-2013]<font color='maroon'><strong><br>[Nobita's Big Summer Festival Plan! & I Can't Study in the Sahara Desert]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Anh][Tập 342][30-08-2013]
[Nobita's Big Summer Festival Plan! & I Can't Study in the Sahara Desert]

[Phụ Đề Tiếng Anh]
[Tập 343][06-09-2013]<font color='maroon'><strong><br>[Sử Dụng Năng Lượng Của Nobita Như Thế Nào & Bay Lên Trời Bằng Bong Bóng Mũi]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 343][06-09-2013]
[Sử Dụng Năng Lượng Của Nobita Như Thế Nào & Bay Lên Trời Bằng Bong Bóng Mũi]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 343][06-09-2013]<font color='maroon'><strong><br>[How to Use Nobita's Energy & Floating Through the Sky with Nose Balloons]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Anh][Tập 343][06-09-2013]
[How to Use Nobita's Energy & Floating Through the Sky with Nose Balloons]

[Phụ Đề Tiếng Anh]
[Tập 344][13-09-2013]<br><font color='maroon'><strong>[Doranuki Trong Đêm Tối]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 344][13-09-2013]
[Doranuki Trong Đêm Tối]
[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 345][18-10-2013]<font color='maroon'><strong><br>[Đầu Động Cơ Hơi Nước Cho Người & Hái Nấm Với Khu Vườn Mini]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 345][18-10-2013]
[Đầu Động Cơ Hơi Nước Cho Người & Hái Nấm Với Khu Vườn Mini]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 345][18-10-2013]<font color='maroon'><strong><br>[The Human Steam Engine & Mushroom Picking With A Mini Garden]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Anh][Tập 345][18-10-2013]
[The Human Steam Engine & Mushroom Picking With A Mini Garden]

[Phụ Đề Tiếng Anh]
[Tập 346][25-10-2013]<font color='maroon'><strong><br>[Halloween Là Ngày Gì? & Thìa Nếm Thử Hương Vị]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 346][25-10-2013]
[Halloween Là Ngày Gì? & Thìa Nếm Thử Hương Vị]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 346][25-10-2013]<font color='maroon'><strong><br>[What Kinda Day Is Halloween? & The Sampling Spoon]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Anh][Tập 346][25-10-2013]
[What Kinda Day Is Halloween? & The Sampling Spoon]

[Phụ Đề Tiếng Anh]
[Tập 347][01-11-2013]<font color='maroon'><strong><br>[Làm Những Gì Tớ Yêu Cầu Với Bàn Tay Ma Thuật & Cái Đầu Của Gorgon]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 347][01-11-2013]
[Làm Những Gì Tớ Yêu Cầu Với Bàn Tay Ma Thuật & Cái Đầu Của Gorgon]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 347][01-11-2013]<font color='maroon'><strong><br>[Doing Anything I Please With The Magic Hands & The Head Of The Gorgon]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Anh][Tập 347][01-11-2013]
[Doing Anything I Please With The Magic Hands & The Head Of The Gorgon]

[Phụ Đề Tiếng Anh]
[Tập 348][08-11-2013]<font color='maroon'><strong><br>[Cảm Xúc Của Củ Khoai Lang Nướng & Ngôi Sao Băng Nhỏ]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 348][08-11-2013]
[Cảm Xúc Của Củ Khoai Lang Nướng & Ngôi Sao Băng Nhỏ]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 348][08-11-2013]<font color='maroon'><strong><br>[A Roasted Sweet Potato's Feelings & Twinkle, Twinkle Little Comet]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Anh][Tập 348][08-11-2013]
[A Roasted Sweet Potato's Feelings & Twinkle, Twinkle Little Comet]

[Phụ Đề Tiếng Anh]
[Tập 349][15-11-2013]<font color='maroon'><strong><br>[Nobita VS Musashi - Trước Trận Chiến Tại Đảo Ganryu]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 349][15-11-2013]
[Nobita VS Musashi - Trước Trận Chiến Tại Đảo Ganryu]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 350][06-12-2013]<font color='maroon'><strong><br>[Vẽ Bậy Trên Mặt Doraemon & Cháy Lên Nào! Buổi Huấn Luyện Trượt Băng Của Dorami & Cỗ Máy Thời Gian Đâu Mất Rồi]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 350][06-12-2013]
[Vẽ Bậy Trên Mặt Doraemon & Cháy Lên Nào! Buổi Huấn Luyện Trượt Băng Của Dorami & Cỗ Máy Thời Gian Đâu Mất Rồi]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 350][06-12-2013]<font color='maroon'><strong><br>[Doodling on Doraemon & Getting Fired Up! Dorami’s Crash Course in Figure Skating & The Time Machine Disappeared!!]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Anh][Tập 350][06-12-2013]
[Doodling on Doraemon & Getting Fired Up! Dorami’s Crash Course in Figure Skating & The Time Machine Disappeared!!]

[Phụ Đề Tiếng Anh]
[Tập 351][13-12-2013]<font color='maroon'><strong><br>[Chiếc Vòng Mọc Lông & Kế Hoạch Giáng Sinh Lung Linh]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 351][13-12-2013]
[Chiếc Vòng Mọc Lông & Kế Hoạch Giáng Sinh Lung Linh]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 352][30-12-2013]<font color='maroon'><strong><br>[Cánh Cửa Vinh Quang & Mũ Nịnh Hót & Sự Lãng Mạn Trên Đỉnh Núi Tuyết]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 352][30-12-2013]
[Cánh Cửa Vinh Quang & Mũ Nịnh Hót & Sự Lãng Mạn Trên Đỉnh Núi Tuyết]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 353][17-01-2014]<font color='maroon'><strong><br>[Nhà Xấu, Nhà Đẹp & Bệnh Sợ ○ △ □]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 353][17-01-2014]
[Nhà Xấu, Nhà Đẹp & Bệnh Sợ ○ △ □]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 354][31-01-2014]<font color='maroon'><strong><br>[Kế Hoạch Thoát Khỏi Địa Cầu & Bút Chì Cấm Đoán Từ Ngữ]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 354][31-01-2014]
[Kế Hoạch Thoát Khỏi Địa Cầu & Bút Chì Cấm Đoán Từ Ngữ]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 355][07-02-2014]<font color='maroon'><strong><br>[Thuốc Động Vật Báo Ân & Người Tuyết Vào Thành Phố]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 355][07-02-2014]
[Thuốc Động Vật Báo Ân & Người Tuyết Vào Thành Phố]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 356][14-02-2014]<font color='maroon'><strong><br>[Hãy Ăn Chocolate Nobita & Tiếng Hát Đêm Trăng Xanh]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 356][14-02-2014]
[Hãy Ăn Chocolate Nobita & Tiếng Hát Đêm Trăng Xanh]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 357][28-02-2014]<font color='maroon'><strong><br>[Sushi Quay Vòng 'Người Muốn Gặp' & Nhàn Nhã Với 'Máy Copy Suy Nghĩ]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 357][28-02-2014]
[Sushi Quay Vòng "Người Muốn Gặp" & Nhàn Nhã Với "Máy Copy Suy Nghĩ]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 359][14-03-2014]<font color='maroon'><strong><br>[Cặp Đôi Họa - Phúc & Đi Bộ Đến Mặt Trăng]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 359][14-03-2014]
[Cặp Đôi Họa - Phúc & Đi Bộ Đến Mặt Trăng]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 360][11-04-2014]<font color='maroon><strong><br>[Trang Trại Ngựa Tre & Thùng Ôn Bài Kiểm Tra]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 360][11-04-2014]
[Trang Trại Ngựa Tre & Thùng Ôn Bài Kiểm Tra]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 361][18-04-2014]<font color='maroon'><strong><br>[Cá Heo Ở Sân Bóng & Súng Thời Gian]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 361][18-04-2014]
[Cá Heo Ở Sân Bóng & Súng Thời Gian]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 362][25-04-2014]<font color='maroon'><strong><br>[Đại Vương Thời Đồ Đá & Đánh Bắt Cờ Cá Chép]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 362][25-04-2014]
[Đại Vương Thời Đồ Đá & Đánh Bắt Cờ Cá Chép]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 363][02-05-2014]<font color='maroon'><strong><br>[Chế Tạo Cánh Cửa Thần Kỳ & Chim Hạc Báo Ân]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 363][02-05-2014]
[Chế Tạo Cánh Cửa Thần Kỳ & Chim Hạc Báo Ân]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 364][16-05-2014]<font color='maroon'><strong><br>[Tuyến Đường Sắt Nobita & Súng Chuyển Đổi Đồ Vật | Túi Xách Thành Hà Mã]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 364][16-05-2014]
[Tuyến Đường Sắt Nobita & Súng Chuyển Đổi Đồ Vật | Túi Xách Thành Hà Mã]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 365][23-05-2014]<font color='maroon'><strong><br>[C-Cái Gì!! Nobita Được 100 Điểm Sao!! & Kho Báu Ở Chinka Toge]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 365][23-05-2014]
[C-Cái Gì!! Nobita Được 100 Điểm Sao!! & Kho Báu Ở Chinka Toge]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 366][30-05-2014]<font color='maroon'><strong><br>[Đèn Pin Tân Trang & Bài Kiểm Tra 100 Điểm Của Nobita - Sự Việc Rắc Rối 25 Năm Sau]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 366][30-05-2014]
[Đèn Pin Tân Trang & Bài Kiểm Tra 100 Điểm Của Nobita - Sự Việc Rắc Rối 25 Năm Sau]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 367][06-06-2014]<font color='maroon'><strong><br>[Tôm Chiên Của Nobita & Mọi Người Ơi! Giúp Tôi Với]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 367][06-06-2014]
[Tôm Chiên Của Nobita & Mọi Người Ơi! Giúp Tôi Với]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 368][13-06-2014]<font color='maroon'><strong><br>[Papa Cũng Biết Làm Nũng & Ngày Sinh Nhật Bum-Ba-Dum Của Takeshi]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 368][13-06-2014]
[Papa Cũng Biết Làm Nũng & Ngày Sinh Nhật Bum-Ba-Dum Của Takeshi]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 369][20-06-2014]<font color='maroon'><strong><br>[Nobita Eleven & Máy Trao Đổi Đồ Vật]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 369][20-06-2014]
[Nobita Eleven & Máy Trao Đổi Đồ Vật]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 370][27-06-2014]<font color='maroon'><strong><br>[Tòa Thành Của Doraemon Sau Núi & 'Cờ Sự Thật' Luôn Đúng]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 370][27-06-2014]
[Tòa Thành Của Doraemon Sau Núi & 'Cờ Sự Thật' Luôn Đúng]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 371][11-07-2014]<font color='maroon'><strong><br>[Thuyền Mô Phỏng Từ Cá & Virus Đua Đòi]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 371][11-07-2014]
[Thuyền Mô Phỏng Từ Cá & Virus Đua Đòi]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 372][01-08-2014]<font color='maroon'><strong><br>[Đèn Kaidan & Sân Bay Đa Năng & Tám Ngày Dưới Long Cung]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 372][01-08-2014]
[Đèn Kaidan & Sân Bay Đa Năng & Tám Ngày Dưới Long Cung]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 373][08-08-2014]<font color='maroon'><strong><br>[Mũ Đá Cuội & Cô Dâu Của Nobita]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 373][08-08-2014]
[Mũ Đá Cuội & Cô Dâu Của Nobita]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 374][29-08-2014]<font color='maroon'><strong><br>[Vượt Qua Mùa Hè Bằng Ngôi Nhà Mini & Phao Sung Sướng]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 374][29-08-2014]
[Vượt Qua Mùa Hè Bằng Ngôi Nhà Mini & Phao Sung Sướng]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 375][05-09-2014]<font color='maroon'><strong><br>[Kế Hoạch 100 Dặm Dưới Lòng Đất]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 375][05-09-2014]
[Kế Hoạch 100 Dặm Dưới Lòng Đất]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 376][12-09-2014]<font color='maroon'><strong><br>[Shizuka-Chan Trở Thành Kappa & Thiên Thần Chỉ Dẫn]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 376][12-09-2014]
[Shizuka-Chan Trở Thành Kappa & Thiên Thần Chỉ Dẫn]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 377][19-09-2014]<font color='maroon'><strong><br>[Chào Mừng Tới Hãng Hàng Không Nobita & Cứ Tin Vào Thần]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 377][19-09-2014]
[Chào Mừng Tới Hãng Hàng Không Nobita & Cứ Tin Vào Thần]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 378][17-10-2014]<font color='maroon'><strong><br>[Cắm Trại Theo Kiểu Thế Kỷ 22 & Quốc Hội Di Động]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 378][17-10-2014]
[Cắm Trại Theo Kiểu Thế Kỷ 22 & Quốc Hội Di Động]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 379][24-10-2014]<font color='maroon'><strong><br>[Mũ Bỏng Ngô & Bộ Đồ Biến Thành Chồn]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 379][24-10-2014]
[Mũ Bỏng Ngô & Bộ Đồ Biến Thành Chồn]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 380][31-10-2014]<font color='maroon'><strong><br>[Những Quả Bí Ngô Nổi Loạn Ngày Lễ Halloween & Ông Tổ Nói Dóc]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 380][31-10-2014]
[Những Quả Bí Ngô Nổi Loạn Ngày Lễ Halloween & Ông Tổ Nói Dóc]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 381][07-11-2014]<font color='maroon'><strong><br>[Truyện Tranh Bay Giữa Trời & Áo Choàng Đổ Lỗi]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 381][07-11-2014]
[Truyện Tranh Bay Giữa Trời & Áo Choàng Đổ Lỗi]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 382][14-11-2014]<font color='maroon'><strong><br>[Đất Nặn Cơ Bắp & Cuộc Chiến Bão Tố]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 382][14-11-2014]
[Đất Nặn Cơ Bắp & Cuộc Chiến Bão Tố]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 383][21-11-2014]<font color='maroon'><strong><br>[Jaiko Và Chiếc Lá Cuối Cùng & Shizuka-Chan Biến Thành Nobita]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 383][21-11-2014]
[Jaiko Và Chiếc Lá Cuối Cùng & Shizuka-Chan Biến Thành Nobita]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 384][28-11-2014]<font color='maroon'><strong><br>[Thuốc Nhân Bản Ngộ Không & Thế Giới Chê Tiền]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 384][28-11-2014]
[Thuốc Nhân Bản Ngộ Không & Thế Giới Chê Tiền]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 385][05-12-2014]<font color='maroon'><strong><br>[Sinh Nhật Dorami & Tái Chế Rác Với Những Chú Kiến Tháo Vát]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 385][05-12-2014]
[Sinh Nhật Dorami & Tái Chế Rác Với Những Chú Kiến Tháo Vát]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 386][12-12-2014]<font color='maroon'><strong><br>[Son Môi Nịnh Hót & Tấm Bảng Hội Trưởng]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 386][12-12-2014]
[Son Môi Nịnh Hót & Tấm Bảng Hội Trưởng]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 387][30-12-2014]<font color='maroon'><strong><br>[Kẹo Cao Su Nếm Mùi Vị & Nobita Đại Chiến Tàu Vũ Trụ & Nhớ Lại Đi! Cái Ngày Cảm Động Đó]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 387][30-12-2014]
[Kẹo Cao Su Nếm Mùi Vị & Nobita Đại Chiến Tàu Vũ Trụ & Nhớ Lại Đi! Cái Ngày Cảm Động Đó]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 388][09-01-2015]<font color='maroon'><strong><br>[Hồ Tiêu Đất Sét Gây Náo Loạn Đường Phố & Mùa Đông Thì Biến Thành Tuyết Nữ Thôi!]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 388][09-01-2015]
[Hồ Tiêu Đất Sét Gây Náo Loạn Đường Phố & Mùa Đông Thì Biến Thành Tuyết Nữ Thôi!]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 389][30-01-2015]<font color='maroon'><strong><br>[Dùng Căn Cứ Bí Mật Bảo Vệ Thế Giới & Xe Ba Bánh Không Gian Bốn Chiều]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 389][30-01-2015]
[Dùng Căn Cứ Bí Mật Bảo Vệ Thế Giới & Xe Ba Bánh Không Gian Bốn Chiều]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 390][06-02-2015]<font color='maroon'><strong><br>[Thợ Săn Khủng Long]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 390][06-02-2015]
[Thợ Săn Khủng Long]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 391][13-02-2015]<font color='maroon'><strong><br>[Mochi Và Sumo Ngày Valentine & Shizuka-Chan Và Khu Trượt Tuyết Thu Nhỏ]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 391][13-02-2015]
[Mochi Và Sumo Ngày Valentine & Shizuka-Chan Và Khu Trượt Tuyết Thu Nhỏ]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 392][20-02-2015]<font color='maroon'><strong><br>[Người Giàu Hơn Suneo Xuất Hiện & Bánh Bao Thú Nuôi]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 392][20-02-2015]
[Người Giàu Hơn Suneo Xuất Hiện & Bánh Bao Thú Nuôi]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 393][27-02-2015]<font color='maroon'><strong><br>[Balô Vô Địch & Lặn Xuống Đi! Vỏ Sò]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 393][27-02-2015]
[Balô Vô Địch & Lặn Xuống Đi! Vỏ Sò]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 394][06-03-2015][Tập 394][06-03-2015]
[Chiếu Lại Eiga Doraemon 2014]
[Tập 395][13-03-2015]<font color='maroon'><strong><br>[Tàu Vũ Trụ Bằng Thùng Giấy Của Nobita]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 395][13-03-2015]
[Tàu Vũ Trụ Bằng Thùng Giấy Của Nobita]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 396][20-03-2015]<font color='maroon'><strong><br>[Trừng Trị Jaian Xấu Xa & Chỗ Này, Chỗ Đó Chuyển Nhà Đi Khắp Nơi]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 396][20-03-2015]
[Trừng Trị Jaian Xấu Xa & Chỗ Này, Chỗ Đó Chuyển Nhà Đi Khắp Nơi]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 397][10-04-2015]<font color='maroon'><strong><br>[Cây Dù Tình Yêu & Đi Tìm Thủ Phạm Bằng Cổ Máy Thời Gian & Đồng Hồ Cáu Giận]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 397][10-04-2015]
[Cây Dù Tình Yêu & Đi Tìm Thủ Phạm Bằng Cổ Máy Thời Gian & Đồng Hồ Cáu Giận]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 398][17-04-2015]<font color='maroon'><strong><br>[Tách Đôi Dòng Sông Bằng Gậy & Tờ Rơi Trả Đũa]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 398][17-04-2015]
[Tách Đôi Dòng Sông Bằng Gậy & Tờ Rơi Trả Đũa]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 399][24-04-2015]<font color='maroon'><strong><br>[Du Ngoạn Biển Trên Thuyền Cá Heo & Robot Chăm Sóc]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 399][24-04-2015]
[Du Ngoạn Biển Trên Thuyền Cá Heo & Robot Chăm Sóc]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 400][01-05-2015]<font color='maroon'><strong><br>[Jaian Bay Lên Không & Hoa Lãng Quên]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 400][01-05-2015]
[Jaian Bay Lên Không & Hoa Lãng Quên]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 401][08-05-2015][Tập 401][08-05-2015] [Tập 402][15-05-2015]<font color='maroon'><strong><br>[Nhà Nobita Ở Tầng Thứ 30 & Cây Quà Tặng Nổi Loạn & Xem Hình Ảnh Bằng Nước]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 402][15-05-2015]
[Nhà Nobita Ở Tầng Thứ 30 & Cây Quà Tặng Nổi Loạn & Xem Hình Ảnh Bằng Nước]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 403][22-05-2015][Tập 403][22-05-2015] [Tập 404][29-05-2015]<font color='maroon'><strong><br>[Chuyện Gì Sẽ Xảy Ra Vào Lúc 7 Giờ & Cây Gậy Hù Dọa & Kẻ Vô Dụng Hơn Cả Tớ Xuất Hiện]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 404][29-05-2015]
[Chuyện Gì Sẽ Xảy Ra Vào Lúc 7 Giờ & Cây Gậy Hù Dọa & Kẻ Vô Dụng Hơn Cả Tớ Xuất Hiện]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 405][05-06-2015]<font color='maroon'><strong><br>[Thủy Cung Trong Phòng & Đười Ươi Tiền Thưởng & Một Ngày Dài Của Nobita]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 405][05-06-2015]
[Thủy Cung Trong Phòng & Đười Ươi Tiền Thưởng & Một Ngày Dài Của Nobita]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 406][12-06-2015][Tập 406][12-06-2015] [Tập 407][19-06-2015]<font color='maroon'><strong><br>[Chụp Mình Đi! Máy Ảnh Khuôn Mặt & Chơi Nối Chữ Biến Thành Quái Vật Nesshin & Kéo Cắt Bóng]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 407][19-06-2015]
[Chụp Mình Đi! Máy Ảnh Khuôn Mặt & Chơi Nối Chữ Biến Thành Quái Vật Nesshin & Kéo Cắt Bóng]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 408][26-06-2015]<font color='maroon'><strong><br>[Cắt Một Miếng Đại Dương & Găng Tay Tiếp Xúc & 3 Ngày Đói Bụng Của Nobita]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 408][26-06-2015]
[Cắt Một Miếng Đại Dương & Găng Tay Tiếp Xúc & 3 Ngày Đói Bụng Của Nobita]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 409][10-07-2015][Tập 409][10-07-2015] [Tập 410][24-07-2015][Tập 410][24-07-2015] [Tập 411][31-07-2015]<font color='maroon'><strong><br>[Nobita Khóc Thì Trời Sẽ Mưa & Thám Hiểm Rừng Già Với Giấy Origami]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 411][31-07-2015]
[Nobita Khóc Thì Trời Sẽ Mưa & Thám Hiểm Rừng Già Với Giấy Origami]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 412][21-08-2015]<font color='maroon'><strong><br>[Ớn Lạnh Yêu Quái Nhang & Hoa Tin Đồn Nở Rồi]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 412][21-08-2015]
[Ớn Lạnh Yêu Quái Nhang & Hoa Tin Đồn Nở Rồi]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 413][28-08-2015]<font color='maroon'><strong><br>[Jaian Báo Ân & Lắp Ráp Tiểu Đảo Nam Phương Ký]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 413][28-08-2015]
[Jaian Báo Ân & Lắp Ráp Tiểu Đảo Nam Phương Ký]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 414][04-09-2015]<font color='maroon'><strong><br>[Chuyến Tàu Đặc Biệt Của Nobita Và Những Tên Cướp Tàu Bí Ẩn]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 414][04-09-2015]
[Chuyến Tàu Đặc Biệt Của Nobita Và Những Tên Cướp Tàu Bí Ẩn]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 415][11-09-2015]<font color='maroon'><strong><br>[Rao Bán Bóng Tối & Chú Thỏ Kỳ Quái Ở Ngọn Núi Phía Sau Trường Học]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 415][11-09-2015]
[Rao Bán Bóng Tối & Chú Thỏ Kỳ Quái Ở Ngọn Núi Phía Sau Trường Học]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 416][09-10-2015][Tập 416][09-10-2015] [Tập 417][16-10-2015]<font color='maroon'><strong><br>[Dọn Dẹp Bằng Viên Bi Làm Chìm & Thẩm Định Giá Trị Bảo Vật Của Nobita]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 417][16-10-2015]
[Dọn Dẹp Bằng Viên Bi Làm Chìm & Thẩm Định Giá Trị Bảo Vật Của Nobita]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 418][23-10-2015]<font color='maroon'><strong><br>[Halloween Và Con Ếch Nobita & Sinh Nhật Của Tác Giả Kurisuchine]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 418][23-10-2015]
[Halloween Và Con Ếch Nobita & Sinh Nhật Của Tác Giả Kurisuchine]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 419][30-10-2015][Tập 419][30-10-2015] [Tập 420][06-11-2015]<font color='maroon'><strong><br>[Lên Núi! Bay Lên! Giày Giao Thông & Mama Biến Thành Học Sinh Tiểu Học]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 420][06-11-2015]
[Lên Núi! Bay Lên! Giày Giao Thông & Mama Biến Thành Học Sinh Tiểu Học]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 421][13-11-2015]<font color='maroon'><strong><br>[Tớ Muốn Ăn Nấm Matsutake! & Đá Tớ Đi! Chú Ngựa Saio]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 421][13-11-2015]
[Tớ Muốn Ăn Nấm Matsutake! & Đá Tớ Đi! Chú Ngựa Saio]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 422][20-11-2015]<font color='maroon'><strong><br>[Bút Sáp Chân Thực & Túi Cảm Cúm Và Thuốc Lang Băm]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 422][20-11-2015]
[Bút Sáp Chân Thực & Túi Cảm Cúm Và Thuốc Lang Băm]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 423][27-11-2015]<font color='maroon'><strong><br>[Bắt Giữ Tên Trộm Nobita! & Hãy Khiến Cô Bé Đó Cười!]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 423][27-11-2015]
[Bắt Giữ Tên Trộm Nobita! & Hãy Khiến Cô Bé Đó Cười!]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 424][04-12-2015]<font color='maroon'><strong><br>[Không Thể Ngừng Nghe Giọng Hát Jaian & Chòm Sao Pizza! Chòm Sao Sủi Cảo Lấp Lánh Dưới Màn Đêm!]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 424][04-12-2015]
[Không Thể Ngừng Nghe Giọng Hát Jaian & Chòm Sao Pizza! Chòm Sao Sủi Cảo Lấp Lánh Dưới Màn Đêm!]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 425][11-12-2015]<font color='maroon'><strong><br>[Thoát Ra! Bánh Kem Giáng Sinh Khổng Lồ & Trượt Băng Tại Kỷ Băng Hà]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 425][11-12-2015]
[Thoát Ra! Bánh Kem Giáng Sinh Khổng Lồ & Trượt Băng Tại Kỷ Băng Hà]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 426][31-12-2015]<font color='maroon'><strong><br>[Độc Quyền Bán Ánh Sáng Cô Đặc & Chơi Bài Karuta Bằng Bánh Mì Trí Nhớ & Sơn Sửa Lại Lữ Quán Xuống Cấp]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 426][31-12-2015]
[Độc Quyền Bán Ánh Sáng Cô Đặc & Chơi Bài Karuta Bằng Bánh Mì Trí Nhớ & Sơn Sửa Lại Lữ Quán Xuống Cấp]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 427][15-01-2016][Tập 427][15-01-2016] [Tập 428][22-01-2016][Tập 428][22-01-2016] [Tập 429][29-01-2016][Tập 429][29-01-2016] [Tập 430][05-02-2016]<font color='maroon'><strong><br>[Tớ, Mari-Chan Đây & Gậy Di Chuyển]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 430][05-02-2016]
[Tớ, Mari-Chan Đây & Gậy Di Chuyển]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 431][12-02-2016][Tập 431][12-02-2016] [Tập 432][19-02-2016]<font color='maroon'><strong><br>[Máy Chuyển Đổi Nguyên Liệu Bất Kỳ & Người Tuyết Vẫn Không Quên]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 432][19-02-2016]
[Máy Chuyển Đổi Nguyên Liệu Bất Kỳ & Người Tuyết Vẫn Không Quên]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 433][26-02-2016]<font color='maroon'><strong><br>[Nobita Là Vị Thánh Ăn Phiền Phức & Máy Địa Cầu Hạ Xa]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 433][26-02-2016]
[Nobita Là Vị Thánh Ăn Phiền Phức & Máy Địa Cầu Hạ Xa]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 434][04-03-2016][Tập 434][04-03-2016]
[Chiếu Lại Eiga Doraemon 2015]
[Tập 435][11-03-2016]<font color='maroon'><strong><br>[Công Viên Bảo Tồn Động Vật Tưởng Tượng & Cây Sáo Của Lời Hứa]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 435][11-03-2016]
[Công Viên Bảo Tồn Động Vật Tưởng Tượng & Cây Sáo Của Lời Hứa]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 436][01-04-2016]<font color='maroon'><strong><br>[Lắc Xí Ngầu Khám Phá Vũ Trụ & Tối Thượng! Tấm Vé Ưu Tiên]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 436][01-04-2016]
[Lắc Xí Ngầu Khám Phá Vũ Trụ & Tối Thượng! Tấm Vé Ưu Tiên]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 437][15-04-2016]<font color='maroon'><strong><br>[Đôi Đũa Dài Đến Bất Tận & Máy Tích Tiểu Thành Đại]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 437][15-04-2016]
[Đôi Đũa Dài Đến Bất Tận & Máy Tích Tiểu Thành Đại]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 438][22-04-2016]<font color='maroon'><strong><br>[Nobita Trong Câu Chuyện Jack Và Cây Đậu Thần & Huy Hiệu Sát Gái]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 438][22-04-2016]
[Nobita Trong Câu Chuyện Jack Và Cây Đậu Thần & Huy Hiệu Sát Gái]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 439][29-04-2016][Tập 439][29-04-2016] [Tập 440][06-05-2016][Tập 440][06-05-2016] [Tập 441][13-05-2016][Tập 441][13-05-2016] [Tập 442][20-05-2016][Tập 442][20-05-2016] [Tập 443][27-05-2016][Tập 443][27-05-2016] [Tập 444][03-06-2016][Tập 444][03-06-2016] [Tập 445][10-06-2016][Tập 445][10-06-2016] [Tập 446][17-06-2016][Tập 446][17-06-2016] [Tập 447][24-06-2016][Tập 447][24-06-2016] [Tập 448][08-07-2016][Tập 448][08-07-2016] [Tập 449][22-07-2016][Tập 449][22-07-2016] [Tập 450][29-07-2016][Tập 450][29-07-2016] [Tập 451][05-08-2016][Tập 451][05-08-2016] [Tập 452][12-08-2016][Tập 452][12-08-2016] [Tập 453][19-08-2016][Tập 453][19-08-2016] [Tập 454][26-08-2016][Tập 454][26-08-2016] [Tập 455][02-09-2016]<font color='maroon'><strong><br>[Phi Thuyền Giải Trí Của Thiên Tài Nobita]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 455][02-09-2016]
[Phi Thuyền Giải Trí Của Thiên Tài Nobita]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 456][09-09-2016][Tập 456][09-09-2016] [Tập 457][16-09-2016][Tập 457][16-09-2016] [Tập 458][14-10-2016][Tập 458][14-10-2016] [Tập 459][21-10-2016][Tập 459][21-10-2016] [Tập 460][28-10-2016][Tập 460][28-10-2016] [Tập 461][04-11-2016][Tập 461][04-11-2016] [Tập 462][18-11-2016][Tập 462][18-11-2016] [Tập 463][25-11-2016][Tập 463][25-11-2016] [Tập 464][02-12-2016][Tập 464][02-12-2016] [Tập 465][09-12-2016][Tập 465][09-12-2016] [Tập 466][16-12-2016]<font color='maroon'><strong><br>[Tuyết Rơi Đêm Giáng Sinh & Cẩn Thận Với Điềm Báo]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 466][16-12-2016]
[Tuyết Rơi Đêm Giáng Sinh & Cẩn Thận Với Điềm Báo]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 467][31-12-2016][Tập 467][31-12-2016] [Tập 468][13-01-2017][Tập 468][13-01-2017] [Tập 469][20-01-2017][Tập 469][20-01-2017] [Tập 470][27-01-2017][Tập 470][27-01-2017] [Tập 471][03-02-2017][Tập 471][03-02-2017] [Tập 472][10-02-2017][Tập 472][10-02-2017] [Tập 473][17-02-2017][Tập 473][17-02-2017] [Tập 474][24-02-2017][Tập 474][24-02-2017] [Tập 475][Tập 475]
[Chiếu Lại Eiga Doraemon 2016]
[Tập 476][17-03-2017][Tập 476][17-03-2017] [Tập 477][07-04-2017][Tập 477][07-04-2017] [Tập 478][14-04-2017][Tập 478][14-04-2017] [Tập 479][21-04-2017][Tập 479][21-04-2017] [Tập 480][28-04-2017][Tập 480][28-04-2017] [Tập 481][12-05-2017][Tập 481][12-05-2017] [Tập 482][19-05-2017][Tập 482][19-05-2017] [Tập 483][26-05-2017][Tập 483][26-05-2017] [Tập 484][02-06-2017][Tập 484][02-06-2017] [Tập 485][09-06-2017][Tập 485][09-06-2017] [Tập 486][16-06-2017][Tập 486][16-06-2017] [Tập 487][23-06-2017][Tập 487][23-06-2017] [Tập 488][30-06-2017][Tập 488][30-06-2017] [Tập 489][07-07-2017][Tập 489][07-07-2017] [Tập 490][28-07-2017][Tập 490][28-07-2017] [Tập 491][04-08-2017][Tập 491][04-08-2017] [Tập 492][18-08-2017][Tập 492][18-08-2017] [Tập 493][25-08-2017][Tập 493][25-08-2017] [Tập 494][01-09-2017]<font color='maroon'><strong><br>[Kim Tự Tháp Bí Ẩn - Ai Cập Đại Mạo Hiểm]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 494][01-09-2017]
[Kim Tự Tháp Bí Ẩn - Ai Cập Đại Mạo Hiểm]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 495][08-09-2017][Tập 495][08-09-2017] [Tập 496][15-09-2017][Tập 496][15-09-2017] [Tập 497][13-10-2017][Tập 497][13-10-2017] [Tập 498][20-10-2017][Tập 498][20-10-2017] [Tập 499][27-10-2017][Tập 499][27-10-2017] [Tập 500][03-11-2017][Tập 500][03-11-2017] [Tập 501][10-11-2017][Tập 501][10-11-2017] [Tập 502][17-11-2017][Tập 502][17-11-2017] [Tập 503][24-11-2017][Tập 503][24-11-2017] [Tập 504][01-12-2017][Tập 504][01-12-2017] [Tập 505][31-12-2017][Tập 505][31-12-2017] [Tập 506][07-01-2018][Tập 506][07-01-2018] [Tập 507][12-01-2018][Tập 507][12-01-2018] [Tập 508][19-01-2018][Tập 508][19-01-2018] [Tập 509][26-01-2018][Tập 509][26-01-2018] [Tập 510][02-02-2018][Tập 510][02-02-2018] [Tập 511][09-02-2018][Tập 511][09-02-2018] [Tập 512][16-02-2018][Tập 512][16-02-2018] [Tập 513][23-02-2018]<font color='maroon'><strong><br>[Gulliver Phiền Phức & Chuyến Đi Bụi 'Lâu Ơi Là Lâu' Của Nobita]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 513][23-02-2018]
[Gulliver Phiền Phức & Chuyến Đi Bụi "Lâu Ơi Là Lâu" Của Nobita]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 514][02-03-2018]<font color='maroon'><strong><br>[Chiếu Lại Eiga Doraemon 2017]</strong></font><span></span></a>[Tập 514][02-03-2018]
[Chiếu Lại Eiga Doraemon 2017]
[Tập 515][09-03-2018]<font color='maroon'><strong><br>[Hòn Đảo Kho Báu Dễ Chịu]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 515][09-03-2018]
[Hòn Đảo Kho Báu Dễ Chịu]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 516][06-04-2018]<font color='maroon'><strong><br>[Giành Lại Remote Từ Mèo & Bộ Đồ Siêu Nhân Cú Vọ & Tìm Thấy Con ChiChi]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 516][06-04-2018]
[Giành Lại Remote Từ Mèo & Bộ Đồ Siêu Nhân Cú Vọ & Tìm Thấy Con ChiChi]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 517][13-04-2018]<font color='maroon'><strong><br>[Bánh Quy Biến Hình & Đèn Tiến Hóa Thoái Hóa]</strong></font><br>[Phụ Đề Tiếng Việt][Tập 517][13-04-2018]
[Bánh Quy Biến Hình & Đèn Tiến Hóa Thoái Hóa]

[Phụ Đề Tiếng Việt]
[Tập 518][20-04-2018][Tập 518][20-04-2018] [Tập 519][27-04-2018][Tập 519][27-04-2018] [Tập 520][11-05-2018][Tập 520][11-05-2018] [Tập 521][18-05-2018][Tập 521][18-05-2018] [Tập 522][25-05-2018][Tập 522][25-05-2018] [Tập 523][01-06-2018][Tập 523][01-06-2018] [Tập 524][08-06-2018][Tập 524][08-06-2018] [Tập 525][15-06-2018][Tập 525][15-06-2018] [Tập 526][22-06-2018][Tập 526][22-06-2018] [Tập 527][29-06-2018][Tập 527][29-06-2018] [Tập 528][06-07-2018][Tập 528][06-07-2018] [Tập 529][20-07-2018][Tập 529][20-07-2018] [Tập 530][27-07-2018][Tập 530][27-07-2018] [Tập 531][03-08-2018][Tập 531][03-08-2018] [Tập 532][17-08-2018][Tập 532][17-08-2018] [Tập 533][24-08-2018][Tập 533][24-08-2018] [Tập 534][31-08-2018][Tập 534][31-08-2018] [Tập 535][07-09-2018][Tập 535][07-09-2018] [Tập 536][14-09-2018][Tập 536][14-09-2018] [Tập 537][12-10-2018][Tập 537][12-10-2018] [Tập 538][19-10-2018][Tập 538][19-10-2018] [Tập 539][26-10-2018][Tập 539][26-10-2018] [Tập 540][02-11-2018][Tập 540][02-11-2018] [Tập 541][09-11-2018][Tập 541][09-11-2018] [Tập 542][16-11-2018][Tập 542][16-11-2018] [Tập 543][23-11-2018][Tập 543][23-11-2018] [Tập 544][30-11-2018][Tập 544][30-11-2018][Episode 1][July 7, 2014]<font color='maroon'><strong><br>[All The Way From The Future World & The Mecha-Maker]</strong></font><br>[US Version][Episode 1][July 7, 2014]
[All The Way From The Future World & The Mecha-Maker]

[US Version]
[Episode 2][July 8, 2014]<font color='maroon'><strong><br>[Transformade & Battle Of The Dueling Nobys!]</strong></font><br>[US Version][Episode 2][July 8, 2014]
[Transformade & Battle Of The Dueling Nobys!]

[US Version]
[Episode 3][July 9, 2014]<font color='maroon'><strong><br>[Memory Bread & Lost-And-Found Fishing Pond]</strong></font><br>[US Version][Episode 3][July 9, 2014]
[Memory Bread & Lost-And-Found Fishing Pond]

[US Version]
[Episode 4][July 10, 2014]<font color='maroon'><strong><br>[Noby, The Great Illusionist & My Best Friend Doraemon]</strong></font><br>[US Version][Episode 4][July 10, 2014]
[Noby, The Great Illusionist & My Best Friend Doraemon]

[US Version]
[Episode 5][July 11, 2014]<font color='maroon'><strong><br>[The Not So Lucky, Lucky Cards! & Big G: Master Chef]</strong></font><br>[US Version][Episode 5][July 11, 2014]
[The Not So Lucky, Lucky Cards! & Big G: Master Chef]

[US Version]
[Episode 6][July 14, 2014]<font color='maroon'><strong><br>[The Woodcutter's Pond & My Pet Rock]</strong></font><br>[US Version][Episode 6][July 14, 2014]
[The Woodcutter's Pond & My Pet Rock]

[US Version]
[Episode 7][July 15, 2014]<font color='maroon'><strong><br>[Doraemon's Time Capsule]</strong></font><br>[US Version][Episode 7][July 15, 2014]
[Doraemon's Time Capsule]

[US Version]
[Episode 8][July 16, 2014]<font color='maroon'><strong><br>[Machine Copy Machine! & My Own Golden Cloud]</strong></font><br>[US Version][Episode 8][July 16, 2014]
[Machine Copy Machine! & My Own Golden Cloud]

[US Version]
[Episode 9][July 17, 2014]<font color='maroon'><strong><br>[Vacuum Cleaner Super Car & Dad's Day Off]</strong></font><br>[US Version][Episode 9][July 17, 2014]
[Vacuum Cleaner Super Car & Dad's Day Off]

[US Version]
[Episode 10][July 18, 2014]<font color='maroon'><strong><br>[Invasion of the Body Swappers! & Livin’ the Dream]</strong></font><br>[US Version][Episode 10][July 18, 2014]
[Invasion of the Body Swappers! & Livin’ the Dream]

[US Version]
[Episode 11][July 21, 2014]<font color='maroon'><strong><br>[Escape From Score Zero & Go To The Doctor, Doraemon]</strong></font><br>[US Version][Episode 11][July 21, 2014]
[Escape From Score Zero & Go To The Doctor, Doraemon]

[US Version]
[Episode 12][July 22, 2014]<font color='maroon'><strong><br>[The Skyhorse! & Action Quiz]</strong></font><br>[US Version][Episode 12][July 22, 2014]
[The Skyhorse! & Action Quiz]

[US Version]
[Episode 13][July 23, 2014]<font color='maroon'><strong><br>[A-Maze-ing House & Worst Birthday Ever]</strong></font><br>[US Version][Episode 13][July 23, 2014]
[A-Maze-ing House & Worst Birthday Ever]

[US Version]
[Episode 14][July 24, 2014]<font color='maroon'><strong><br>[Sequence Spray & The Connection Cap]</strong></font><br>[US Version][Episode 14][July 24, 2014]
[Sequence Spray & The Connection Cap]

[US Version]
[Episode 15][July 28, 2014]<font color='maroon'><strong><br>[Black Hole, White Hole & Surfin' The Dream Channels]</strong></font><br>[US Version][Episode 15][July 28, 2014]
[Black Hole, White Hole & Surfin' The Dream Channels]

[US Version]
[Episode 16][July 29, 2014]<font color='maroon'><strong><br>[Doraemon, Squared & Dinosaur Alert!]</strong></font><br>[US Version][Episode 16][July 29, 2014]
[Doraemon, Squared & Dinosaur Alert!]

[US Version]
[Episode 17][July 30, 2014]<font color='maroon'><strong><br>[Instant Delivery Magic! & The Genie-Less Magic Lamp]</strong></font><br>[US Version][Episode 17][July 30, 2014]
[Instant Delivery Magic! & The Genie-Less Magic Lamp]

[US Version]
[Episode 18][August 18, 2014]<font color='maroon'><strong><br>[The Evo-Devo Beam & The Action Planner]</strong></font><br>[US Version][Episode 18][August 18, 2014]
[The Evo-Devo Beam & The Action Planner]

[US Version]
[Episode 19][August 19, 2014]<font color='maroon'><strong><br>[Experimental Dream Schemes]</strong></font><br>[US Version][Episode 19][August 19, 2014]
[Experimental Dream Schemes]

[US Version]
[Episode 20][August 20, 2014]<font color='maroon'><strong><br>[Noby's Turn At Bat & The House Of Forced Fitness]</strong></font><br>[US Version][Episode 20][August 20, 2014]
[Noby's Turn At Bat & The House Of Forced Fitness]

[US Version]
[Episode 21][August 21, 2014]<font color='maroon'><strong><br>[Werewolf Cream & Monsters In The House]</strong></font><br>[US Version][Episode 21][August 21, 2014]
[Werewolf Cream & Monsters In The House]

[US Version]
[Episode 22][August 25, 2014]<font color='maroon'><strong><br>[King Of The Cavemen & The Moodmaker Orchestra]</strong></font><br>[US Version][Episode 22][August 25, 2014]
[King Of The Cavemen & The Moodmaker Orchestra]

[US Version]
[Episode 23][August 26, 2014]<font color='maroon'><strong><br>[Time Kerchief & A Good Deed In A Weary World]</strong></font><br>[US Version][Episode 23][August 26, 2014]
[Time Kerchief & A Good Deed In A Weary World]

[US Version]
[Episode 24][August 27, 2014]<font color='maroon'><strong><br>[Makin' Tracks & Noby The Robot]</strong></font><br>[US Version][Episode 24][August 27, 2014]
[Makin' Tracks & Noby The Robot]

[US Version]
[Episode 25][August 28, 2014]<font color='maroon'><strong><br>[U.F. Yo! & What Day Is Today?]</strong></font><br>[US Version][Episode 25][August 28, 2014]
[U.F. Yo! & What Day Is Today?]

[US Version]
[Episode 26][August 29, 2014]<font color='maroon'><strong><br>[A Visitor From The Future]</strong></font><br>[US Version][Episode 26][August 29, 2014]
[A Visitor From The Future]

[US Version]
[Episode 27][June 15, 2015]<font color='maroon'><strong><br>[Calm Down, Big G! & Hello Martians]</strong></font><br>[US Version][Episode 27][June 15, 2015]
[Calm Down, Big G! & Hello Martians]

[US Version]
[Episode 28][June 16, 2015]<font color='maroon'><strong><br>[Attaboy, Noby! & Treasure Huntin' Pork Chop]</strong></font><br>[US Version][Episode 28][June 16, 2015]
[Attaboy, Noby! & Treasure Huntin' Pork Chop]

[US Version]
[Episode 29][June 17, 2015]<font color='maroon'><strong><br>[Erase Your Face & Doraemon, Doraemon, Everywhere]</strong></font><br>[US Version][Episode 29][June 17, 2015]
[Erase Your Face & Doraemon, Doraemon, Everywhere]

[US Version]
[Episode 30][June 18, 2015]<font color='maroon'><strong><br>[Doraemon And The Space Shooters]</strong></font><br>[US Version][Episode 30][June 18, 2015]
[Doraemon And The Space Shooters]

[US Version]
[Episode 31][June 19, 2015]<font color='maroon'><strong><br>[Guiding Angel & Big G's Pizza Of Terror]</strong></font><br>[US Version][Episode 31][June 19, 2015]
[Guiding Angel & Big G's Pizza Of Terror]

[US Version]
[Episode 32][June 22, 2015]<font color='maroon'><strong><br>[Invasion Of The Goat Aliens]</strong></font><br>[US Version][Episode 32][June 22, 2015]
[Invasion Of The Goat Aliens]

[US Version]
[Episode 33][June 23, 2015]<font color='maroon'><strong><br>[Animal Transformation Crackers & Deluxified]</strong></font><br>[US Version][Episode 33][June 23, 2015]
[Animal Transformation Crackers & Deluxified]

[US Version]
[Episode 34][June 24, 2015]<font color='maroon'><strong><br>[Feeling Crabby & Rock Your World Record]</strong></font><br>[US Version][Episode 34][June 24, 2015]
[Feeling Crabby & Rock Your World Record]

[US Version]
[Episode 35][June 29, 2015]<font color='maroon'><strong><br>[Noby Goes Off The Rails & The UnNoby]</strong></font><br>[US Version][Episode 35][June 29, 2015]
[Noby Goes Off The Rails & The UnNoby]

[US Version]
[Episode 36][June 30, 2015]<font color='maroon'><strong><br>[Elementary, My Dear Doraemon & Kernels Of Wrath]</strong></font><br>[US Version][Episode 36][June 30, 2015]
[Elementary, My Dear Doraemon & Kernels Of Wrath]

[US Version]
[Episode 37][July 1, 2015]<font color='maroon'><strong><br>[Attack Of The Clones & Hole Away From Home]</strong></font><br>[US Version][Episode 37][July 1, 2015]
[Attack Of The Clones & Hole Away From Home]

[US Version]
[Episode 38][July 06, 2015]<font color='maroon'><strong><br>[Bug Hero Fix & Snowkid On The Block]</strong></font><br>[US Version][Episode 38][July 06, 2015]
[Bug Hero Fix & Snowkid On The Block]

[US Version]
[Episode 39][July 07, 2015]<font color='maroon'><strong><br>[Blowback Bobby & When the Last Leaf Falls]</strong></font><br>[US Version][Episode 39][July 07, 2015]
[Blowback Bobby & When the Last Leaf Falls]

[US Version]
[Episode 40][July 08, 2015]<font color='maroon'><strong><br>[Gorgon's Spell & Snow Melt]</strong></font><br>[US Version][Episode 40][July 08, 2015]
[Gorgon's Spell & Snow Melt]

[US Version]
[Episode 41][July 14, 2015]<font color='maroon'><strong><br>[It's The End Of The World As We Know It & The Horizon Line]</strong></font><br>[US Version][Episode 41][July 14, 2015]
[It's The End Of The World As We Know It & The Horizon Line]

[US Version]
[Episode 42][July 15, 2015]<font color='maroon'><strong><br>[The Galaxy Grand-Prix]</strong></font><br>[US Version][Episode 42][July 15, 2015]
[The Galaxy Grand-Prix]

[US Version]
[Episode 43][July 20, 2015]<font color='maroon'><strong><br>[See You Go Round & The Puppet Master's Camera]</strong></font><br>[US Version][Episode 43][July 20, 2015]
[See You Go Round & The Puppet Master's Camera]

[US Version]
[Episode 44][August 13, 2015]<font color='maroon'><strong><br>[SuperBaby Panic & A Hurricane Is A Boy's Best Friend]</strong></font><br>[US Version][Episode 44][August 13, 2015]
[SuperBaby Panic & A Hurricane Is A Boy's Best Friend]

[US Version]
[Episode 45][August 14, 2015]<font color='maroon'><strong><br>[I Saw A Ghost]</strong></font><br>[US Version][Episode 45][August 14, 2015]
[I Saw A Ghost]

[US Version]
[Episode 46][August 18, 2015]<font color='maroon'><strong><br>[G-Tastic G To The Rescue & Noby's Tough To Stomach]</strong></font><br>[US Version][Episode 46][August 18, 2015]
[G-Tastic G To The Rescue & Noby's Tough To Stomach]

[US Version]
[Episode 47][August 19, 2015]<font color='maroon'><strong><br>[Rub-A-Dub-Dub, See The World From A Tub! & Big Boys Do Cry]</strong></font><br>[US Version][Episode 47][August 19, 2015]
[Rub-A-Dub-Dub, See The World From A Tub! & Big Boys Do Cry]

[US Version]
[Episode 48][August 20, 2015]<font color='maroon'><strong><br>[What's On The Robo-Catwalk? & The Greatest Little Town In The World]</strong></font><br>[US Version][Episode 48][August 20, 2015]
[What's On The Robo-Catwalk? & The Greatest Little Town In The World]

[US Version]
[Episode 49][August 25, 2015]<font color='maroon'><strong><br>[Noby's Home Is His Castle]</strong></font><br>[US Version][Episode 49][August 25, 2015]
[Noby's Home Is His Castle]

[US Version]
[Episode 50][August 27, 2015]<font color='maroon'><strong><br>[A Little Adventure]</strong></font><br>[US Version][Episode 50][August 27, 2015]
[A Little Adventure]

[US Version]
[Episode 51][August 28, 2015]<font color='maroon'><strong><br>[Noby! Noby! He's Our Man & Gone With The Sneeze]</strong></font><br>[US Version][Episode 51][August 28, 2015]
[Noby! Noby! He's Our Man & Gone With The Sneeze]

[US Version]
[Episode 52][September 01, 2015]<font color='maroon'><strong><br>[Let Cat's Cradle Rule The World & Big G's Big Show]</strong></font><br>[US Version][Episode 52][September 01, 2015]
[Let Cat's Cradle Rule The World & Big G's Big Show]

[US Version]
[Tonde Buurin][Tập 01]<font color='maroon'><strong><br>[Sự Xuất Hiện Của Buurin]</strong></font>[Tonde Buurin][Tập 01]
[Sự Xuất Hiện Của Buurin]
[Tonde Buurin][Tập 02]<font color='maroon'><strong><br>[Cuộc Tranh Tài Cao Thấp]</strong></font>[Tonde Buurin][Tập 02]
[Cuộc Tranh Tài Cao Thấp]
[Tonde Buurin][Tập 03]<font color='maroon'><strong><br>[Sự Thử Thách Trong Tình Bạn]</strong></font>[Tonde Buurin][Tập 03]
[Sự Thử Thách Trong Tình Bạn]
[Tonde Buurin][Tập 04]<font color='maroon'><strong><br>[Cuộc Thi Đấu Võ Đài]</strong></font>[Tonde Buurin][Tập 04]
[Cuộc Thi Đấu Võ Đài]
[Tonde Buurin][Tập 05]<font color='maroon'><strong><br>[Cuộc Thử Sức Kéo Co]</strong></font>[Tonde Buurin][Tập 05]
[Cuộc Thử Sức Kéo Co]
[Tonde Buurin][Tập 06]<font color='maroon'><strong><br>[Bí Mật Kho Báu Cổ][Tonde Buurin][Tập 06]
[Bí Mật Kho Báu Cổ]
[Tonde Buurin][Tập 07]<font color='maroon'><strong><br>[Nữ Hiệp Sĩ Bị Mang Đầy Thương Tích]</strong></font>[Tonde Buurin][Tập 07]
[Nữ Hiệp Sĩ Bị Mang Đầy Thương Tích]
[Tonde Buurin][Tập 08]<font color='maroon'><strong><br>[Hậu Quả Của Việc Giảm Cân]</strong></font>[Tonde Buurin][Tập 08]
[Hậu Quả Của Việc Giảm Cân]
[Tonde Buurin][Tập 09]<font color='maroon'><strong><br>[Vận Động Viên Đua Xe]</strong></font>[Tonde Buurin][Tập 09]
[Vận Động Viên Đua Xe]
[Tonde Buurin][Tập 10]<font color='maroon'><strong><br>[Sự Tò Mò Của Ký Giả]</strong></font>[Tonde Buurin][Tập 10]
[Sự Tò Mò Của Ký Giả]
[Tonde Buurin][Tập 11]<font color='maroon'><strong><br>[Đôi Bạn Thân Thiết Nhất]</strong></font>[Tonde Buurin][Tập 11]
[Đôi Bạn Thân Thiết Nhất]
[Tonde Buurin][Tập 12]<font color='maroon'><strong><br>[Sự Xuất Hiện Của Chàng Trai Có Siêu Năng Lực]</strong></font>[Tonde Buurin][Tập 12]
[Sự Xuất Hiện Của Chàng Trai Có Siêu Năng Lực]
[Tonde Buurin][Tập 13]<font color='maroon'><strong><br>[Sự Giúp Đỡ Lẫn Nhau]</strong></font>[Tonde Buurin][Tập 13]
[Sự Giúp Đỡ Lẫn Nhau]
[Tonde Buurin][Tập 14]<font color='maroon'><strong><br>[Tiếng Vỗ Tay Và Tiếng Hoan Hô]</strong></font>[Tonde Buurin][Tập 14]
[Tiếng Vỗ Tay Và Tiếng Hoan Hô]
[Tonde Buurin][Tập 15]<font color='maroon'><strong><br>[Bảo Vệ Môi Trường]</strong></font>[Tonde Buurin][Tập 15]
[Bảo Vệ Môi Trường]
[Tonde Buurin][Tập 16]<font color='maroon'><strong><br>[Mùa Giáng Sinh Kỷ Niệm]</strong></font>[Tonde Buurin][Tập 16]
[Mùa Giáng Sinh Kỷ Niệm]
[Tonde Buurin][Tập 17]<font color='maroon'><strong><br>[Người Con Gái Mê Bói Toán]</strong></font>[Tonde Buurin][Tập 17]
[Người Con Gái Mê Bói Toán]
[Tonde Buurin][Tập 18]<font color='maroon'><strong><br>[Mùa Xuân Nhớ Quê Nhà]</strong></font>[Tonde Buurin][Tập 18]
[Mùa Xuân Nhớ Quê Nhà]
[Tonde Buurin][Tập 19]<font color='maroon'><strong><br>[Tình Yêu Bão Táp Trên Sân Tuyết]</strong></font>[Tonde Buurin][Tập 19]
[Tình Yêu Bão Táp Trên Sân Tuyết]
[Tonde Buurin][Tập 20]<font color='maroon'><strong><br>[Cây Thực Vật Khổng Lồ]</strong></font>[Tonde Buurin][Tập 20]
[Cây Thực Vật Khổng Lồ]
[Tonde Buurin][Tập 21]<font color='maroon'><strong><br>[Tình Bạn Như Những Chú Ngựa Gỗ]</strong></font>[Tonde Buurin][Tập 21]
[Tình Bạn Như Những Chú Ngựa Gỗ]
[Tonde Buurin][Tập 22]<font color='maroon'><strong><br>[Cuộc Tình Ngắn Ngủi Của Đông Đông]</strong></font>[Tonde Buurin][Tập 22]
[Cuộc Tình Ngắn Ngủi Của Đông Đông]
[Tonde Buurin][Tập 23]<font color='maroon'><strong><br>[Nghĩa Vụ Và Sự Can Đảm Trong Ngày Lễ Tình Nhân]</strong></font>[Tonde Buurin][Tập 23]
[Nghĩa Vụ Và Sự Can Đảm Trong Ngày Lễ Tình Nhân]
[Tonde Buurin][Tập 24]<font color='maroon'><strong><br>[Hiện Tượng Tiên Đi Ngang Hồ]</strong></font>[Tonde Buurin][Tập 24]
[Hiện Tượng Tiên Đi Ngang Hồ]
[Tonde Buurin][Tập 25]<font color='maroon'><strong><br>[Buurin Thực Hiện Ước Nguyện Của Mẹ]</strong></font>[Tonde Buurin][Tập 25]
[Buurin Thực Hiện Ước Nguyện Của Mẹ]
[Tonde Buurin][Tập 26]<font color='maroon'><strong><br>[Đối Thủ Mạnh Nhất]</strong></font>[Tonde Buurin][Tập 26]
[Đối Thủ Mạnh Nhất]
[Tonde Buurin][Tập 27]<font color='maroon'><strong><br>[Buurin Bị Thu Nhỏ]</strong></font>[Tonde Buurin][Tập 27]
[Buurin Bị Thu Nhỏ]
[Tonde Buurin][Tập 28]<font color='maroon'><strong><br>[Khúc Nhạc Tình Của Bé Minh]</strong></font>[Tonde Buurin][Tập 28]
[Khúc Nhạc Tình Của Bé Minh]
[Tonde Buurin][Tập 29]<font color='maroon'><strong><br>[Kinh Hồn Vì Cá Mập]</strong></font>[Tonde Buurin][Tập 29]
[Kinh Hồn Vì Cá Mập]
[Tonde Buurin][Tập 30]<font color='maroon'><strong><br>[Buurin Của Hạ Uy Di]</strong></font>[Tonde Buurin][Tập 30]
[Buurin Của Hạ Uy Di]
[Tonde Buurin][Tập 31]<font color='maroon'><strong><br>[Yến Nhi Tham Dự Cuộc Bầu Cử Hội Trưởng Hội Học Sinh]</strong></font>[Tonde Buurin][Tập 31]
[Yến Nhi Tham Dự Cuộc Bầu Cử Hội Trưởng Hội Học Sinh]
[Tonde Buurin][Tập 32]<font color='maroon'><strong><br>[Cuộc Tình Về Hoa Anh Đào Nở Muộn]</strong></font>[Tonde Buurin][Tập 32]
[Cuộc Tình Về Hoa Anh Đào Nở Muộn]
[Tonde Buurin][Tập 33]<font color='maroon'><strong><br>[Chứng Bệnh Cảm Sổ Mũi]</strong></font>[Tonde Buurin][Tập 33]
[Chứng Bệnh Cảm Sổ Mũi]
[Tonde Buurin][Tập 34]<font color='maroon'><strong><br>[Lá Cờ Cá Chép Thay Cho Tình Bạn]</strong></font>[Tonde Buurin][Tập 34]
[Lá Cờ Cá Chép Thay Cho Tình Bạn]
[Tonde Buurin][Tập 35]<font color='maroon'><strong><br>[Bí Mật Thân Thế Của Trắc Ma Anh Tuấn]</strong></font>[Tonde Buurin][Tập 35]
[Bí Mật Thân Thế Của Trắc Ma Anh Tuấn]
[Tonde Buurin][Tập 36]<font color='maroon'><strong><br>[Truyền Thuyết Về Âm Thanh Đồng Quê]</strong></font>[Tonde Buurin][Tập 36]
[Truyền Thuyết Về Âm Thanh Đồng Quê]
[Tonde Buurin][Tập 37]<font color='maroon'><strong><br>[Bạn Quang Nhất Đem Lòng Thích Buurin]</strong></font>[Tonde Buurin][Tập 37]
[Bạn Quang Nhất Đem Lòng Thích Buurin]
[Tonde Buurin][Tập 38]<font color='maroon'><strong><br>[Vũ Trụ Không Gian]</strong></font>[Tonde Buurin][Tập 38]
[Vũ Trụ Không Gian]
[Tonde Buurin][Tập 39]<font color='maroon'><strong><br>[Bí Mật Dải Ám Hiệu]</strong></font>[Tonde Buurin][Tập 39]
[Bí Mật Dải Ám Hiệu]
[Tonde Buurin][Tập 40]<font color='maroon'><strong><br>[Người Con Gái Để Lỡ Cơ Hội]</strong></font>[Tonde Buurin][Tập 40]
[Người Con Gái Để Lỡ Cơ Hội]
[Tonde Buurin][Tập 41]<font color='maroon'><strong><br>[Ý Định Không Thay Đổi Của Tùng Quảng]</strong></font>[Tonde Buurin][Tập 41]
[Ý Định Không Thay Đổi Của Tùng Quảng]
[Tonde Buurin][Tập 42]<font color='maroon'><strong><br>[Buurin Gặp Buurin]</strong></font>[Tonde Buurin][Tập 42]
[Buurin Gặp Buurin]
[Tonde Buurin][Tập 43]<font color='maroon'><strong><br>[Một Buổi Tối Kỳ Diệu]</strong></font>[Tonde Buurin][Tập 43]
[Một Buổi Tối Kỳ Diệu]
[Tonde Buurin][Tập 44]<font color='maroon'><strong><br>[Chiếc Gương Hiện Thân Bị Mất]</strong></font>[Tonde Buurin][Tập 44]
[Chiếc Gương Hiện Thân Bị Mất]
[Tonde Buurin][Tập 45]<font color='maroon'><strong><br>[Thử Biến Thành Nữ Anh Hùng]</strong></font>[Tonde Buurin][Tập 45]
[Thử Biến Thành Nữ Anh Hùng]
[Tonde Buurin][Tập 46]<font color='maroon'><strong><br>[Đông Đông Không Nỡ Xa Buurin]</strong></font>[Tonde Buurin][Tập 46]
[Đông Đông Không Nỡ Xa Buurin]
[Tonde Buurin][Tập 47]<font color='maroon'><strong><br>[Phát Hiện Lạ Ở Buổi Party]</strong></font>[Tonde Buurin][Tập 47]
[Phát Hiện Lạ Ở Buổi Party]
[Tonde Buurin][Tập 48]<font color='maroon'><strong><br>[Yến Nhi Biến Thành Ma Quái Khổng Lồ]</strong></font>[Tonde Buurin][Tập 48]
[Yến Nhi Biến Thành Ma Quái Khổng Lồ]
[Tonde Buurin][Tập 49]<font color='maroon'><strong><br>[Trường Học Gặp Nguy Cơ Lớn]</strong></font>[Tonde Buurin][Tập 49]
[Trường Học Gặp Nguy Cơ Lớn]
[Tonde Buurin][Tập 50]<font color='maroon'><strong><br>[Không Còn Cơ Hội Để Hiện Thân]</strong></font>[Tonde Buurin][Tập 50]
[Không Còn Cơ Hội Để Hiện Thân]
[Tonde Buurin][Tập 51]<font color='maroon'><strong><br>[Tương Lai Của Buurin Và Quả Lâm]</strong></font>[Tonde Buurin][Tập 51]
[Tương Lai Của Buurin Và Quả Lâm]
[Muka Muka Paradise][Tập 1]<font color='maroon'><strong><br>[Chú Khủng Long Chào Đời]</strong></font>[Muka Muka Paradise][Tập 1]
[Chú Khủng Long Chào Đời]
[Muka Muka Paradise][Tập 2]<font color='maroon'><strong><br>[Khủng Long Con Quậy Phá]</strong></font>[Muka Muka Paradise][Tập 2]
[Khủng Long Con Quậy Phá]
[Muka Muka Paradise][Tập 3]<br><font color='maroon'><strong>[Bạn Của Khủng Long]</strong></font>[Muka Muka Paradise][Tập 3]
[Bạn Của Khủng Long]
[Muka Muka Paradise][Tập 4]<br><font color='maroon'><strong>[Khủng Long Cũng Phải Đi Nha Sĩ]</strong></font>[Muka Muka Paradise][Tập 4]
[Khủng Long Cũng Phải Đi Nha Sĩ]
[Muka Muka Paradise][Tập 5]<br><font color='maroon'><strong>[Khủng Long Và Máy Thời Gian]</strong></font>[Muka Muka Paradise][Tập 5]
[Khủng Long Và Máy Thời Gian]
[Muka Muka Paradise][Tập 6]<br><font color='maroon'><strong>[Cắt Đi Cắt Đi Năm Canh]</strong></font>[Muka Muka Paradise][Tập 6]
[Cắt Đi Cắt Đi Năm Canh]
[Muka Muka Paradise][Tập 7]<br><font color='maroon'><strong>[Năm Canh Học Thổi Tiêu]</strong></font>[Muka Muka Paradise][Tập 7]
[Năm Canh Học Thổi Tiêu]
[Muka Muka Paradise][Tập 8]<br><font color='maroon'><strong>[Náo Loạn Trường Học]</strong></font>[Muka Muka Paradise][Tập 8]
[Náo Loạn Trường Học]
[Muka Muka Paradise][Tập 9]<br><font color='maroon'><strong>[Khủng Long Đi Ăn Lễ]</strong></font>[Muka Muka Paradise][Tập 9]
[Khủng Long Đi Ăn Lễ]
[Muka Muka Paradise][Tập 10]<br><font color='maroon'><strong>[Khủng Long Cũng Biết Bay]</strong></font>[Muka Muka Paradise][Tập 10]
[Khủng Long Cũng Biết Bay]
[Muka Muka Paradise][Tập 11]<br><font color='maroon'><strong>[Chú Khủng Long Đi Du Lịch Dã Ngoại]</strong></font>[Muka Muka Paradise][Tập 11]
[Chú Khủng Long Đi Du Lịch Dã Ngoại]
[Muka Muka Paradise][Tập 12]<br><font color='maroon'><strong>[Đua Ngựa Trên Sân Cỏ]</strong></font>[Muka Muka Paradise][Tập 12]
[Đua Ngựa Trên Sân Cỏ]
[Muka Muka Paradise][Tập 13]<br><font color='maroon'><strong>[Có Nhiều Khủng Long Quá]</strong></font>[Muka Muka Paradise][Tập 13]
[Có Nhiều Khủng Long Quá]
[Muka Muka Paradise][Tập 14]<br><font color='maroon'><strong>[Năm Canh Và Gia Đình Khủng Long]</strong></font>[Muka Muka Paradise][Tập 14]
[Năm Canh Và Gia Đình Khủng Long]
[Muka Muka Paradise][Tập 15]<br><font color='maroon'><strong>[Đưa Mì Cho Khủng Long]</strong></font>[Muka Muka Paradise][Tập 15]
[Đưa Mì Cho Khủng Long]
[Muka Muka Paradise][Tập 16]<br><font color='maroon'><strong>[Quà Của Khủng Long]</strong></font>[Muka Muka Paradise][Tập 16]
[Quà Của Khủng Long]
[Muka Muka Paradise][Tập 17]<br><font color='maroon'><strong>[Hành Trình Nguy Hiểm]</strong></font>[Muka Muka Paradise][Tập 17]
[Hành Trình Nguy Hiểm]
[Muka Muka Paradise][Tập 18]<br><font color='maroon'><strong>[Cái Tết Đầu Tiên Của Khủng Long]</strong></font>[Muka Muka Paradise][Tập 18]
[Cái Tết Đầu Tiên Của Khủng Long]
[Muka Muka Paradise][Tập 19]<br><font color='maroon'><strong>[Ai Là Ăn Cướp?]</strong></font>[Muka Muka Paradise][Tập 19]
[Ai Là Ăn Cướp?]
[Muka Muka Paradise][Tập 20]<br><font color='maroon'><strong>[Năm Canh Và Người Tuyết]</strong></font>[Muka Muka Paradise][Tập 20]
[Năm Canh Và Người Tuyết]
[Muka Muka Paradise][Tập 21]<br><font color='maroon'><strong>[Mộng Hoàng Kim]</strong></font>[Muka Muka Paradise][Tập 21]
[Mộng Hoàng Kim]
[Muka Muka Paradise][Tập 22]<br><font color='maroon'><strong>[Dương Vệ Môn Thật Không Bình Thường]</strong></font>[Muka Muka Paradise][Tập 22]
[Dương Vệ Môn Thật Không Bình Thường]
[Muka Muka Paradise][Tập 23]<br><font color='maroon'><strong>[Người Cá Và Năm Canh]</strong></font>[Muka Muka Paradise][Tập 23]
[Người Cá Và Năm Canh]
[Muka Muka Paradise][Tập 24]<br><font color='maroon'><strong>[Cố Gắng Lên Tiên Thái]</strong></font>[Muka Muka Paradise][Tập 24]
[Cố Gắng Lên Tiên Thái]
[Muka Muka Paradise][Tập 25]<br><font color='maroon'><strong>[Bí Mật Của Lệ Hoa]</strong></font>[Muka Muka Paradise][Tập 25]
[Bí Mật Của Lệ Hoa]
[Muka Muka Paradise][Tập 26]<br><font color='maroon'><strong>[Một Nhà Hàng Kỳ Lạ]</strong></font>[Muka Muka Paradise][Tập 26]
[Một Nhà Hàng Kỳ Lạ]
[Muka Muka Paradise][Tập 27]<br><font color='maroon'><strong>[Hoàng Tử Đến Từ Hành Tinh Khác]</strong></font>[Muka Muka Paradise][Tập 27]
[Hoàng Tử Đến Từ Hành Tinh Khác]
[Muka Muka Paradise][Tập 28]<br><font color='maroon'><strong>[Con Ma Đáng Yêu]</strong></font>[Muka Muka Paradise][Tập 28]
[Con Ma Đáng Yêu]
[Muka Muka Paradise][Tập 29]<br><font color='maroon'><strong>[Năm Canh Làm Bảo Mẫu]</strong></font>[Muka Muka Paradise][Tập 29]
[Năm Canh Làm Bảo Mẫu]
[Muka Muka Paradise][Tập 30]<br><font color='maroon'><strong>[Nấm Hoa]</strong></font>[Muka Muka Paradise][Tập 30]
[Nấm Hoa]
[Muka Muka Paradise][Tập 31]<br><font color='maroon'><strong>[Phòng Khám Bệnh Ở Đảo Khủng Long]</strong></font>[Muka Muka Paradise][Tập 31]
[Phòng Khám Bệnh Ở Đảo Khủng Long]
[Muka Muka Paradise][Tập 32]<br><font color='maroon'><strong>[Buổi Dã Ngoại Lý Thú]</strong></font>[Muka Muka Paradise][Tập 32]
[Buổi Dã Ngoại Lý Thú]
[Muka Muka Paradise][Tập 33]<br><font color='maroon'><strong>[Kỷ Niệm Thời Cấp 1]</strong></font>[Muka Muka Paradise][Tập 33]
[Kỷ Niệm Thời Cấp 1]
[Muka Muka Paradise][Tập 34]<br><font color='maroon'><strong>[Cuộc Tình Của Người Cá]</strong></font>[Muka Muka Paradise][Tập 34]
[Cuộc Tình Của Người Cá]
[Muka Muka Paradise][Tập 35]<br><font color='maroon'><strong>[Nụ Cười Gây Họa]</strong></font>[Muka Muka Paradise][Tập 35]
[Nụ Cười Gây Họa]
[Muka Muka Paradise][Tập 36]<br><font color='maroon'><strong>[Sự Giáo Huấn Trong Mơ]</strong></font>[Muka Muka Paradise][Tập 36]
[Sự Giáo Huấn Trong Mơ]
[Muka Muka Paradise][Tập 37]<br><font color='maroon'><strong>[Chú Rái Cá Nghịch Ngợm]</strong></font>[Muka Muka Paradise][Tập 37]
[Chú Rái Cá Nghịch Ngợm]
[Muka Muka Paradise][Tập 38]<br><font color='maroon'><strong>[Hòn Đảo Đáng Sợ]</strong></font>[Muka Muka Paradise][Tập 38]
[Hòn Đảo Đáng Sợ]
[Muka Muka Paradise][Tập 39]<br><font color='maroon'><strong>[Chúng Ta Phải Trải Qua Thời Kỳ Băng Hà]</strong></font>[Muka Muka Paradise][Tập 39]
[Chúng Ta Phải Trải Qua Thời Kỳ Băng Hà]
[Muka Muka Paradise][Tập 40]<br><font color='maroon'><strong>[Hoang Tàn]</strong></font>[Muka Muka Paradise][Tập 40]
[Hoang Tàn]
[Muka Muka Paradise][Tập 41]<br><font color='maroon'><strong>[Thư Đến Từ Thượng Du]</strong></font>[Muka Muka Paradise][Tập 41]
[Thư Đến Từ Thượng Du]
[Muka Muka Paradise][Tập 42]<br><font color='maroon'><strong>[Nỗi Ưu Phiền Của Nhị Canh]</strong></font>[Muka Muka Paradise][Tập 42]
[Nỗi Ưu Phiền Của Nhị Canh]
[Muka Muka Paradise][Tập 43]<br><font color='maroon'><strong>[Cú Điện Thoại Kỳ Lạ]</strong></font>[Muka Muka Paradise][Tập 43]
[Cú Điện Thoại Kỳ Lạ]
[Muka Muka Paradise][Tập 44]<br><font color='maroon'><strong>[Đêm Thất Tịch]</strong></font>[Muka Muka Paradise][Tập 44]
[Đêm Thất Tịch]
[Muka Muka Paradise][Tập 45]<br><font color='maroon'><strong>[Cuộc Thử Thách Can Đảm]</strong></font>[Muka Muka Paradise][Tập 45]
[Cuộc Thử Thách Can Đảm]
[Muka Muka Paradise][Tập 46]<br><font color='maroon'><strong>[Mèo Núi]</strong></font>[Muka Muka Paradise][Tập 46]
[Mèo Núi]
[Muka Muka Paradise][Tập 47]<br><font color='maroon'><strong>[Bản Đồ Bá Tước]</strong></font>[Muka Muka Paradise][Tập 47]
[Bản Đồ Bá Tước]
[Muka Muka Paradise][Tập 48]<br><font color='maroon'><strong>[Cứu Mạng]</strong></font>[Muka Muka Paradise][Tập 48]
[Cứu Mạng]
[Muka Muka Paradise][Tập 49]<br><font color='maroon'><strong>[Năm Canh Xuất Từ Đâu]</strong></font>[Muka Muka Paradise][Tập 49]
[Năm Canh Xuất Từ Đâu]
[Muka Muka Paradise][Tập 50]<br><font color='maroon'><strong>[Tiểu Tử Hắc Anh]</strong></font>[Muka Muka Paradise][Tập 50]
[Tiểu Tử Hắc Anh]
[Muka Muka Paradise][Tập 51]<br><font color='maroon'><strong>[Tình Bạn Vĩnh Cữu]</strong></font>[Muka Muka Paradise][Tập 51]
[Tình Bạn Vĩnh Cữu]
[12 Con Giáp Eto Ranger][Tập 1]<br><font color='maroon'><strong>[Cuộc Mạo Hiểm Bắt Đầu]</strong></font>[12 Con Giáp Eto Ranger][Tập 1]
[Cuộc Mạo Hiểm Bắt Đầu]
[12 Con Giáp Eto Ranger][Tập 2]<br><font color='maroon'><strong>[Đào Thái Lang Ở Thế Giới Khoa Học Viễn Tưởng]</strong></font>[12 Con Giáp Eto Ranger][Tập 2]
[Đào Thái Lang Ở Thế Giới Khoa Học Viễn Tưởng]
[12 Con Giáp Eto Ranger][Tập 3]<br><font color='maroon'><strong>[Câu Chuyện Cô Bé Lọ Lem]</strong></font>[12 Con Giáp Eto Ranger][Tập 3]
[Câu Chuyện Cô Bé Lọ Lem]
[12 Con Giáp Eto Ranger][Tập 4]<br><font color='maroon'><strong>[Cuộc Đua Xe Của Thỏ Và Rùa]</strong></font>[12 Con Giáp Eto Ranger][Tập 4]
[Cuộc Đua Xe Của Thỏ Và Rùa]
[12 Con Giáp Eto Ranger][Tập 5]<br><font color='maroon'><strong>[Con Vịt Bầu Xấu Xí Là Đà Điểu Sao]</strong></font>[12 Con Giáp Eto Ranger][Tập 5]
[Con Vịt Bầu Xấu Xí Là Đà Điểu Sao]
[12 Con Giáp Eto Ranger][Tập 6]<br><font color='maroon'><strong>[Quyết Đấu Tân Tây Du Ký]</strong></font>[12 Con Giáp Eto Ranger][Tập 6]
[Quyết Đấu Tân Tây Du Ký]
[12 Con Giáp Eto Ranger][Tập 7]<br><font color='maroon'><strong>[Đi Tìm Công Chúa Trúc Thủ]</strong></font>[12 Con Giáp Eto Ranger][Tập 7]
[Đi Tìm Công Chúa Trúc Thủ]
[12 Con Giáp Eto Ranger][Tập 8]<br><font color='maroon'><strong>[Đừng Chạm Vào Cô Bé Quàng Khăn Đỏ]</strong></font>[12 Con Giáp Eto Ranger][Tập 8]
[Đừng Chạm Vào Cô Bé Quàng Khăn Đỏ]
[12 Con Giáp Eto Ranger][Tập 9]<br><font color='maroon'><strong>[Đất Nước Người Khổng Lồ]</strong></font>[12 Con Giáp Eto Ranger][Tập 9]
[Đất Nước Người Khổng Lồ]
[12 Con Giáp Eto Ranger][Tập 10]<br><font color='maroon'><strong>[Pinocchio & Thời Đại Hoàng Kim Của Người Gỗ]</strong></font>[12 Con Giáp Eto Ranger][Tập 10]
[Pinocchio & Thời Đại Hoàng Kim Của Người Gỗ]
[12 Con Giáp Eto Ranger][Tập 11]<br><font color='maroon'><strong>[Nguy Cơ Quả Táo Của Công Chúa Bạch Tuyết]</strong></font>[12 Con Giáp Eto Ranger][Tập 11]
[Nguy Cơ Quả Táo Của Công Chúa Bạch Tuyết]
[12 Con Giáp Eto Ranger][Tập 12]<br><font color='maroon'><strong>[Cuộc Khiêu Chiến Của Tà Linh Vương Miêu Ma]</strong></font>[12 Con Giáp Eto Ranger][Tập 12]
[Cuộc Khiêu Chiến Của Tà Linh Vương Miêu Ma]
[12 Con Giáp Eto Ranger][Tập 13]<br><font color='maroon'><strong>[Nơi Nào Cũng Xảy Ra Nguy Cơ]</strong></font>[12 Con Giáp Eto Ranger][Tập 13]
[Nơi Nào Cũng Xảy Ra Nguy Cơ]
[12 Con Giáp Eto Ranger][Tập 14]<br><font color='maroon'><strong>[Cuộc Trao Đổi Đại Chiến Của Tỷ Phú Rơm Rạ]</strong></font>[12 Con Giáp Eto Ranger][Tập 14]
[Cuộc Trao Đổi Đại Chiến Của Tỷ Phú Rơm Rạ]
[12 Con Giáp Eto Ranger][Tập 15]<br><font color='maroon'><strong>[Peter Pan Không Biết Bay]</strong></font>[12 Con Giáp Eto Ranger][Tập 15]
[Peter Pan Không Biết Bay]
[12 Con Giáp Eto Ranger][Tập 16]<br><font color='maroon'><strong>[Đại Hội Võ Thuật & Bao Liệt Hoàn Đám Cưới]</strong></font>[12 Con Giáp Eto Ranger][Tập 16]
[Đại Hội Võ Thuật & Bao Liệt Hoàn Đám Cưới]
[12 Con Giáp Eto Ranger][Tập 17]<br><font color='maroon'><strong>[Cây Đèn Thần Của Aladin]</strong></font>[12 Con Giáp Eto Ranger][Tập 17]
[Cây Đèn Thần Của Aladin]
[12 Con Giáp Eto Ranger][Tập 18]<br><font color='maroon'><strong>[Chuyện Báo Ân Oai Hùng]</strong></font>[12 Con Giáp Eto Ranger][Tập 18]
[Chuyện Báo Ân Oai Hùng]
[12 Con Giáp Eto Ranger][Tập 19]<br><font color='maroon'><strong>[Ngôi Nhà Điểm Tâm Kì Lạ]</strong></font>[12 Con Giáp Eto Ranger][Tập 19]
[Ngôi Nhà Điểm Tâm Kì Lạ]
[12 Con Giáp Eto Ranger][Tập 20]<br><font color='maroon'><strong>[Cạm Bẫy Của Chú Mèo Mang Hia 7 Dặm]</strong></font>[12 Con Giáp Eto Ranger][Tập 20]
[Cạm Bẫy Của Chú Mèo Mang Hia 7 Dặm]
[12 Con Giáp Eto Ranger][Tập 21]<br><font color='maroon'><strong>[Bao Liệt Hoàn Sống Trở Lại]</strong></font>[12 Con Giáp Eto Ranger][Tập 21]
[Bao Liệt Hoàn Sống Trở Lại]
[12 Con Giáp Eto Ranger][Tập 22]<br><font color='maroon'><strong>[Khôi Phục Tàu Kỳ Lân]</strong></font>[12 Con Giáp Eto Ranger][Tập 22]
[Khôi Phục Tàu Kỳ Lân]
[12 Con Giáp Eto Ranger][Tập 23]<br><font color='maroon'><strong>[Con Chim Xanh Tháp Như Đóa]</strong></font>[12 Con Giáp Eto Ranger][Tập 23]
[Con Chim Xanh Tháp Như Đóa]
[12 Con Giáp Eto Ranger][Tập 24]<br><font color='maroon'><strong>[Sĩ Dĩ Lan Hãy Cầm Súng Lên]</strong></font>[12 Con Giáp Eto Ranger][Tập 24]
[Sĩ Dĩ Lan Hãy Cầm Súng Lên]
[12 Con Giáp Eto Ranger][Tập 25]<br><font color='maroon'><strong>[Công Chúa Người Cá]</strong></font>[12 Con Giáp Eto Ranger][Tập 25]
[Công Chúa Người Cá]
[12 Con Giáp Eto Ranger][Tập 26]<br><font color='maroon'><strong>[Cây Rìu Bằng Vàng]</strong></font>[12 Con Giáp Eto Ranger][Tập 26]
[Cây Rìu Bằng Vàng]
[12 Con Giáp Eto Ranger][Tập 27]<br><font color='maroon'><strong>[Sa Mạc Trắng Ác Ma]</strong></font>[12 Con Giáp Eto Ranger][Tập 27]
[Sa Mạc Trắng Ác Ma]
[12 Con Giáp Eto Ranger][Tập 28]<br><font color='maroon'><strong>[Cuộc Đại Chiến Giữa Cua Và Khỉ]</strong></font>[12 Con Giáp Eto Ranger][Tập 28]
[Cuộc Đại Chiến Giữa Cua Và Khỉ]
[12 Con Giáp Eto Ranger][Tập 29]<br><font color='maroon'><strong>[Tình Yêu Và Tuổi Trẻ Của Khoái Kha La]</strong></font>[12 Con Giáp Eto Ranger][Tập 29]
[Tình Yêu Và Tuổi Trẻ Của Khoái Kha La]
[12 Con Giáp Eto Ranger][Tập 30]<br><font color='maroon'><strong>[Hồi Ức Về Món Quà Sinh Nhật]</strong></font>[12 Con Giáp Eto Ranger][Tập 30]
[Hồi Ức Về Món Quà Sinh Nhật]
[12 Con Giáp Eto Ranger][Tập 31]<br><font color='maroon'><strong>[Nguy Cơ Cạm Bẫy Của Miêu Ma]</strong></font>[12 Con Giáp Eto Ranger][Tập 31]
[Nguy Cơ Cạm Bẫy Của Miêu Ma]
[12 Con Giáp Eto Ranger][Tập 32]<br><font color='maroon'><strong>[Lấy Lại Những Kí Ức Đã Mất]</strong></font>[12 Con Giáp Eto Ranger][Tập 32]
[Lấy Lại Những Kí Ức Đã Mất]
[12 Con Giáp Eto Ranger][Tập 33]<br><font color='maroon'><strong>[Miêu Ma Vương Là Ai?]</strong></font>[12 Con Giáp Eto Ranger][Tập 33]
[Miêu Ma Vương Là Ai?]
[12 Con Giáp Eto Ranger][Tập 34]<br><font color='maroon'><strong>[Bí Mật Tàu Kỳ Lân]</strong></font>[12 Con Giáp Eto Ranger][Tập 34]
[Bí Mật Tàu Kỳ Lân]
[12 Con Giáp Eto Ranger][Tập 35]<br><font color='maroon'><strong>[Đại Chiến Thành Tà Linh]</strong></font>[12 Con Giáp Eto Ranger][Tập 35]
[Đại Chiến Thành Tà Linh]
[12 Con Giáp Eto Ranger][Tập 36]<br><font color='maroon'><strong>[Hào Quang Của 12 Con Giáp]</strong></font>[12 Con Giáp Eto Ranger][Tập 36]
[Hào Quang Của 12 Con Giáp]
[12 Con Giáp Eto Ranger][Tập 37]<br><font color='maroon'><strong>[Mèo Mun Châu Hiến]</strong></font>[12 Con Giáp Eto Ranger][Tập 37]
[Mèo Mun Châu Hiến]
[12 Con Giáp Eto Ranger][Tập 38]<br><font color='maroon'><strong>[Cạm Bẫy]</strong></font>[12 Con Giáp Eto Ranger][Tập 38]
[Cạm Bẫy]
[12 Con Giáp Eto Ranger][Tập 39]<br><font color='maroon'><strong>[Đại Quyết Chiến]</strong></font>[12 Con Giáp Eto Ranger][Tập 39]
[Đại Quyết Chiến]